Kika in i nya lyorna vid Fogdevreten…

KI Residence med vy från Fogdevreten.
KI Residence med vy från Fogdevreten.
Ljusgården på KI Residence.
Ljusgården på KI Residence.
Här ligger Fogdevreten.
Här ligger Fogdevreten.
I sommar startar bygget av 322 nya bostäder för 400 forskare och studenter på Campus Solna.
Så här kommer de nya husen att se ut utanpå och inuti.

Det är Akademiska Hus som står bakom bygget av 322 nya lägenheter vid Fogdevreten, som ska inhysa över 400 internationella forskare och studenter framöver. De tre A-formade husen kommer mestadels bestå av ettor men även tvåor och fyror byggs. Totalt kommer det att bli 263 ettor på 23 kvadrat.

Husen kommer hamna i studentbostadsområdet Campus Solna, där det redan idag finns ett stort antal bostäder. Karolinska Institutet kommer att blockhyra alla bostäderna.

Trivsamma gemensamma ytor

– Moderna student- och forskarbostäder är idag en integrerad del av studiemiljön och studieupplevelsen. Förutom funktionella bostäder, har därför mycket fokus i detta projekt lagts på att skapa trivsamma gemensamma ytor som inbjuder till umgänge och informella möten, säger Anders Flodin.

Bygge startar till sommaren 2017 och inflyttning väntas ske i etapper under 2019/2020.

Fakta

Så funkar det – KI:s bostäder

KI är ett av världens ledande medicinska universitet och hyr i dagsläget cirka 400 bostäder utspridda i Stockholmsregionen.

Bostäderna administreras av KI Housing, ett helägt dotterbolag till Karolinska Institutet Holding AB, med uppdrag att tillhandahålla bostäder till internationella gästforskare och utbytesstudenter för KI:s räkning.