Kommunalråd sågar regeringens förslag: ”Ett slag i luften”

Leif Gripestam (M).
Leif Gripestam (M).
Parisa L
Parisa Liljestrand (M).
Paviljongerna i centrala Vallentuna.
Paviljongerna i centrala Vallentuna.
I en ny promemoria föreslår regeringen ändringar som ska underlätta byggandet av modulhus. Men enligt flera moderata kommunalråd gör inte förslaget något för att underlätta kommunernas flyktingmottagande.
– Det är ett slag i luften, säger Leif Gripestam (M)

I början av oktober gick 23 moderata kommunalråd ut med ett öppet brev till regeringen där de krävde att utslussningen av nyanlända till kommunerna skulle bromsas.

En av dem som undertecknade brevet var kommunstyrelsens ordförande i Täby Leif Gripestam (M). Han menade att Täby inte klarade av att ta emot de personer som anvisats till kommunen. Istället för de 273 personer som var tänkt kommer man att ta emot drygt 100 i år.

Enligt Gripestam är det omöjligt för kommunerna att klara av det mottagande som regeringen kräver av dem. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med bostäder. Täby och flera andra kommuner planerar att uppföra så kallade modulbostäder. Men processen tar tid, och Gripestam har varit starkt kritisk mot vad han uppfattar som statens fyrkantiga regler.

Nu har regeringen gått ut med en promemoria där de föreslår ändringar i regelverket för att underlätta byggandet av modulhus. I promemorian föreslås att flyttbara byggnader ska få byggas även om behovet av dem inte är tillfälligt. Därmed skulle tillfälliga studentbostäder kunna byggas. Dessutom föreslås det att vissa regler kring tillgänglighet ska kunna kringgås vid tillfälliga bygglov.

Men enligt Leif Gripestam (M) kommer ändringarna inte att göra mycket för att underlätta för Täby att ta emot flyktingar.

– Som lagen tolkas nu får man bara ställa upp max 20 till 30 modulbostäder, det är det som är det stora problemet och det tar promemorian inte upp. Den säger inte heller någonting om lättnader i överklagandeprocesserna. Så det betyder ingenting för oss i den akuta situation vi befinner oss i, säger han.

Även Parisa Liljestrand (M), kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna, är kritisk mot regeringens förslag.

– Det är bra att man försöker förenkla situationen men det här löser inte problemet.  Förslaget tar heller inte upp lättnader i överklagandeprocessen, säger hon och tillägger:

– Kostnader för upphandlingar av modulhus motsvaras inte av den ersättning som staten ger. Det innebär att det blir väldigt dyrt för kommunerna.

Leif Gripestam (M) upplever att regering duckat för de moderata kommunalrådens krav.

– De har inte svarat. Vårt brev har fått igång en debatt, så det är bra. Men förslagen i promemorian kommer inte att göra det lättare att ta fram bostäder, regeringen har inte gjort sin hemläxa, säger han.