Kommunen backar från ”Grönstadsprojektet”

Kommunen backar kring "Söderby grönstad" i Norra Söderby mellan Gudöbroleden och Norrby.
Kommunen backar kring "Söderby grönstad" i Norra Söderby mellan Gudöbroleden och Norrby.
Johan Lundborg, Lena Hauptman och Carina Andersson har fått in 320 namnunderskrifter, nära hälften av alla som bor i Söderby.
Johan Lundborg och Carina Andersson har fått in 350 underskrifter i Söderby mot projektet.
Kvarteret Söderby grönstad, eller Söderby huvudgård, skulle från början innehålla runt 350 lägenheter, inklusive det stora, påkostade seniorbostadshuset i mitten.
Söderby grönstad, eller Söderby huvudgård, skulle från början innehålla runt 350 bostäder.
Elisabet Sandberg (C) är emot jätteskolan.
Elisabet Sandberg (C) och Centern vänder sig emot projektet.
Göran Svensson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande i Haninge.
Göran Svensson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande i Haninge.
Skogsområdet är en grön kil mellan Norra Söderby och Torfastleden i norra Haninge.
Skogsområdet är en grön kil mellan Norra Söderby och Torfastleden i norra Haninge.
Haninge kommun backar från planerna i bostadsprojektet Söderby Grönstad, eller Söderby huvudgård som det också kallas, i Norra Söderby. 250 lägenheter planerades i skogen, men nu har även Centern ställt sig negativa till projektet. "Vi kommer besluta att området bebyggs med en annan inriktning", säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Göran Svensson (S).

Förslaget, som är ett av de större bostadsprojekten i Haninge de kommande åren, hade redan sedan tidigare bantats från närmare 350 till 250 bostäder. Trots detta har Norra Söderbybor och den politiska oppositionen tyckt att projektet varit för stort.

”Tokexploatera”, har bland annat Moderaternas Sven Gustafsson kallat det byggaren vill göra.

Området i Söderbyskogen är sedan slutet på 1970-talet utpekat som förtätningsområde, men intresset från marknaden att bygga radhus har varit svalt och Söderbyborna har velat att det gamla beslutet om skogsområdet som förtätningsområde ska omprövas eftersom det utvecklats till ett rekreationsområde.

Såhär skulle Söderby grönstad se ut enligt de ursprungliga planerna. Tanken var att Söderbys radhuskvarter skulle fortsätta in i skogsområdet.

Såhär skulle Söderby grönstad se ut enligt de ursprungliga planerna. Tanken var att Söderbys radhuskvarter skulle fortsätta in i skogsområdet.

Men kommunledningen har velat se ett stort seniorbostadshus, och ytterligare runt 300 lägenheter, som sedan bantades ned till 200, i fyra- och femvåningshus.

Splittring i styret i frågan

Under det gångna året har både den politiska oppositionen och många Norra Söderbybor vänt sig emot projektet, och nu gör även Centerpartiet det. C ingår i politiska styret (S, MP, C).

Elisabet Sandberg (C).

Elisabet Sandberg (C).

– Det här förslaget är inte bra på den här platsen. Det saknas bra vägar för kollektivtrafik, naturvärden skövlas, säger Elisabet Sandberg (C), ledamot i stadsbyggnadsnämnden och fullmäktige, och som just nu leder Hållbarhetsberedningen i Haninge.


Läs mer: Motståndet kan fälla stora bostadsprojektet


Ni går alltså emot er samarbetskollega S i projektet?

– Vi har ju kommunicerat våra ståndpunkter inom samarbetskoalitionen, och pratat med varandra. Så samarbetar man. Sen att man i vissa frågor har olika åsikter, det har man. Vi i Centern har haft möte med de boende i Söderby som varit emot projektet, och vi är inte rädda för att prata och lyssna på folk.

C: Handlar inte bara om opinionen

För Centerns vår handlar detta inte bara om opinionen, menar Elisabet Sandberg (C).

– Här handlar det om att man faktiskt skövlar naturvärden. Det är inte de här bostäderna värda. Vi i Centern ser mycket positivt på mycket fler bostäder i Haninge, och det byggs mycket i kommunen i dag. Men det finns så mycket annan mark än Söderbyskogen att bygga på, säger Elisabet Sandberg.

– Samrådsförslaget har dessutom inte följt de rekommendationer som naturvårdsinventeringen föreslog förra sommaren, utan man går ändå ut på samråd med detta förslag.

Göran Svensson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande i Haninge.

Göran Svensson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande i Haninge.

”Inget intresse i att bygga radhus här”

Området är trots allt utpekat som förtätningsområde, följer ni Moderaternas linje att tillåta radhus i stället?

– Det finns inget intresse i att bygga radhus här. Men den frågan är inte heller på bordet i dag. Jag kan yttra mig om förslaget i samrådet, inget annat, säger Elisabet Sandberg.


Läs mer:  Flerbostadshusen i Söderby huvudgård skulle få gräsprydda tak


 

Skogsområdet är en grön kil mellan Norra Söderby och Torfastleden i norra Haninge.

Skogsområdet är en grön kil mellan Norra Söderby och Torfastleden i norra Haninge.

Göran Svensson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande, kommenterar Centerns nej:

– Som jag sa senast till Mitt i så finns det problem med det nuvarande förslaget. Det är nog ingen som tänkt sig att den här planen ska gå igenom oförändrad utan vi är givetvis öppna för att förändra förslag som inte är bra.
– Vi och oppositionen är överens om att förslaget måste arbetas om. På utskottsmötet som kommer nu kommer vi besluta att området ska bebyggas men med en annan inriktning, säger Göran Svensson.