Kommunen kunde ha beslutat annorlunda

Claude Houdets ursprungliga ritning.
Claude Houdets ursprungliga ritning.
Kommunen hade möjlighet att bedöma Claude Houdets bygge annorlunda, men valde att följa den kommande detaljplanens begränsningar. Det säger Morgan Randall Svahn, bygglovschef i Vaxholm.
Det är också ovanligt att svartbyggen rivs i Vaxholm.

Morgan Randall Svahn, bygglovschef i Vaxholm, svarar på frågor om Claude Houdets bygge.

Har kommunen gjort något fel?

–  Jag kommer inte att kunna ge något direkt svar till dig, men i vår hantering har vi svarat domstolar och överklagade myndigheter vad som är förvaltningens inställning i frågan. Frågor om nämndens beslut hänvisar jag till nämndens ordförande.

Vad var det som hände med Claudes ändringsanmälan?

– Det som kan konstateras är att till stadsbyggnadsförvaltningen har inte dessa handlingar nått fram. Vi har inte kommit fram till varför de inte kommit fram till oss.

Har kommunen kunnat besluta annorlunda som du ser det?

– Från förvaltningen sida är bedömningen att vi inte kunnat det. Det har skett en prövning enligt Plan- och bygglagen och enligt den detaljplan som gäller för området.

Fast när det gäller att man följer detaljplanen medger han att kommunen kunnat göra en annan bedömning. Detaljplanen var inte beslutad, men kommunen utnyttjade sin lagliga möjlighet att två år innan beslutet följa den kommande planen ändå, genom så kallad anståndsförklaring.

Var det ett måste att anståndsförklara?

– Ett måste är det inte per definition. Man får anståndsförklara, men man måste inte.

Att Vaxholms kommun begär att någon river ett svartbygge hör inte till vanligheterna.

Hade kommunen valt att bedöma Claudes ansökan utan att följa den kommande detaljplanen hade inga maxregler gällt för byggnadens storlek, men däremot hade man fått väga in faktorer som läge och övrig bebyggelse i området.

Enligt Morgan Randall Svahn har bara ett föreläggande om rivning på grund av olovligt byggande beslutats i Vaxholm de senaste fem åren.

Ärendet handlar om några bryggor och beslutet fattades redan 2014. Rivningen är ännu inte genomförd eftersom ärendet överklagades och avgjordes nyligen.