Min lokala hjälte

”Kommunkollen”: Simkunnigheten ska öka – och förskoleplatser behövs i Brandbergen

Kommunen vill öka simkunnigheten bland eleverna.
Kommunen vill öka simkunnigheten bland eleverna.
Simkunnigheten bland Haninges elever ska öka genom en ny utredning – och behovet av fler förskoleplatser i Brandbergen ökar.

Krav på fler förskolelokaler ökar i Brandbergen

Sista ordet om dansbanan i Brandbergen är inte sagt. Nu aktualiseras återigen frågan om dansbanetomten, som sett ut att räddas från rivning. Dansbanetomten är reserverad för framtida förskolelokaler, men kommunledningen har på senare tid trott sig kunna hitta annan plats för nya förskolelokaler i Brandbergen och rädda kvar dansbanan genom en planändring.
Men saken är inte avgjord – och klart är att en central tomt i Brandbergen behövs för nya förskolelokaler. Anledningen är den planerade utbyggnaden av Brandbergens centrum och de mellan 300-400 planerade bostädernas bland annat på centrumets nuvarande parkeringsdäck.

Läs mer: Dansbanan på väg att räddas från rivning

Centrumägaren Savanas planer att redan i år börja bygga lägenheterna, men planerna har försenats. Utbildningsförvaltningen svarar nu i sitt yttrande kring centrums detaljplan att det i dag råder balans mellan tillgång och efterfrågan på förskoleplatser i Brandbergen, men att förskolekapaciteten måste ökas om bostäderna blir verklighet. Detaljplanen för centrum inrymmer inte någon ny förskola. Utbildningsförvaltningen skriver att det är angeläget att det finns yta avsatt för att kunna utöka förskolekapaciteten i den här delen av Brandbergen om detaljplanen för centrum genomförs.


Kommunen vill öka elevernas simkunnighet

Utbildningsförvaltningen utreder i höst på uppdrag från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hur kompletterande simundervisning kan erbjudas elever på gymnasieskolans nationella program och introduktionsprogram.

Läs mer: Egna tider ska lära fler kvinnor att simma

Målsättningen är att alla elever ska ha tillräckliga simkunskaper för att få godkänt betyg i idrott och hälsa. Utredningen ska redovisas för nämnden i december i år. I utredningen ska kraven för simkunskap för att få minst betyget E i Idrott och hälsa 1 konkretiseras, och en beskrivning av möjligheterna för gymnasieeleverna att få kompletterande simundervisning.

Läs mer: Alla eniga: Haninge ska få en andra simhall

Moderaterna och Liberalerna i oppositionen har lämnat ett särskilt yttrande där man föreslår att förvaltningen även utreder hur många elever som inte får godkänt i idrott och hälsa på grund av bristande simkunnighet.

Läs mer: Hanvedens IP hetaste platsen för nya simhallen