Kommunstyrelsen ber allmännyttan om hjälp – om bostäder åt nyanlända

Haninge bostäder bygger 30 nya hyresrätter på Skansvägen i Vendelsö.
Kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) mer Haninges allmännytta om hjälp i att ordna med bostäder åt nyanlända.
Haninges kommunalråd Meeri Wasberg (S).
Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Haninge.
Kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) ber nu allmännyttiga Haninge bostäder om hjälp i att hitta bostäder åt nyanlända inför kommande år. "Det är inte så kul – men det är nödvändigt", säger hon.

Kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) ber nu allmännyttiga Haninge bostäder om hjälp att reservera en ”skälig del” av lediga lägenheter åt nyanlända med anledning av de kommande årens nyanlända till Haninge.

”Jag hemställer nu att styrelsen snabbat ser över möjligheten att under en begränsad tid, förslagsvis fram till våren 2018, införa tillfälliga förmedlingsregler som innebär att en skälig del av de ledigblivna lägenheterna kan användas…”, skriver hon bland annat i förfrågan.

Haninges allmännytta har till följd av kommunkrisen i Haninge i början av 90-talet ett förhållandevis litet bestånd, på bara cirka 2 000 lägenheter. Kön för en lägenhet uppskattas till 8-10 år.

– Det vore bra om vi kunde ha en dialog med Haninge bostäder på vilket sätt de kan hjälpa till utifrån förutsättningarna, säger Meeri Wasberg.

Kommunledningen börjar nu undersöka möjligheterna hos alla bostadsbolag i Haninge att hjälpa till i bostadsjakten för nyanlända.

– Det är inte så kul att behöva gå till kommunala bostadsbolaget på det här sättet. Men det är nödvändigt med all hjälp och möjligheter vi kan få. Jag har för avsikt att skriva samma förfrågan till Haninges privata bostadsbolag, det finns ju betydligt fler hyresrätter i det privata beståndet, men man ska börja i rätt ände. Men jag förstår att människor kan reagera på att vi behöver göra såhär, säger Meeri Wasberg.

Som Mitt i berättat tvingas Haninge kommun ändra strategi när det gäller bostäder åt nyanlända. Man får inte fram tillräckligt med lägenheter från privata hyresvärdar och bostadsbolag, utan behöver uppföra cirka 400 modulbostäder nästa år. Men parallellt fortsätter man jaga lägenheter.

Läs mer: Haninge tvingas bygga 400 modulbostäder – kraftig ökning av nyanlända 2017

Haninge bostäder har ännu inte svarat Meeri Wasberg. Styrelseordföranden Niclas Lindberg (S) säger att bostadsbolagets styrelse den 9 december kommer lämna besked.

”Jag har för avsikt att skriva samma förfrågan till Haninges privata bostadsbolag.”

Meeri Wasberg, kommunstyrelsens ordförande.

– Men man ska säga att den årliga omsättningen på våra lägenheter bara ligger på mellan fem och tio procent. I dessa procent ligger förmedling av ungdomslägenheter och internbyten, det är alltså inte mycket lägenheter kvar därefter, säger Niclas Lindberg.

Haninges socialtjänst disponerar sedan tidigare ett antal lägenheter som man hyr ut i andra hand.

– Här behöver vi ha en diskussion om vi har möjlighet att disponera en ännu större del. Jag tror det är mycket viktigt att göra det tydligt att vårt behov av lägenheter för nyanlända handlar om en begränsad etableringstid på två år, och att de nyanlända inte får förstahandskontrakt. Vi skänker inte bort lägenheter eller låter folk kliva före i kön, säger Meeri Wasberg.

Meeri Wasbergs förfrågan till Haninge bostäder har kritiserats från moderathåll i Haninge, som menar att Meeri Wasberg försöker ”kringgå den demokratiska beslutsordningen”.

Meeri Wasberg reagerar på den inställningen.

– Detta är inget ovanligt eller orimligt. Jag vet flera moderatstyrda kommuner där allmännyttan tillfälligt fått göra en insats, som i Huddinge, i Tyresö, i Solna och Sollentuna. Moderaterna säger nej till att bygga fler bostäder, och de säger nej till att använda befintligt bestånd. Deras enda svar är att Haninge borde bryta mot lagen. Vi har vant oss vid att moderaterna brukar ta ansvar, men i Haninge har det förändrats.

Haninge kommun ordnar just nu bostäder till nyanlända genom just lägenheter eller modulbostäder, och när året är slut väntas man ha hjälpt drygt 200 nyanlända till bostad.

Nästa år anvisas Haninge kommun 359 nyanlända, och Mitt i har tidigare berättat att kommunen nu snabb vill uppföra cirka 400 modulbostäder.