Kommunen: Missuppfattning bakom slarvet

Haninge kommun missade att ankomststämpla överklaganden som lämnades in.
Haninge kommun missade att ankomststämpla överklaganden som lämnades in.
Göran Svensson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande i Haninge.
Göran Svensson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande i Haninge.
Johnny Hedström i Jordbro reagerade när överklagandena avvisades.
Johnny Hedström i Jordbro reagerade när överklagandena avvisades.
Blockstensvägen.
Blockstensvägen.
Haninge kommun skickade vidare överklaganden från grannar mot modulbostäderna på Blockstensvägen i Jordbro direkt till länsstyrelsen utan ankomststämpel. När Haninges bygglovsavdelning sedan fick överklagandena från länsstyrelsen trodde de att överklagandena kommit in för sent, och avvisade dem felaktigt.

Mitt i har berättat om de nio överklaganden från grannar till de planerade modulbostäderna på Blockstensvägen i Jordbro, som lämnades in till Haninge kommuns reception två dagar innan sista inlämningsdag.

Ändå avvisades de för att ha kommit in för sent.

När överklagandena ankom till vår bygglovsavdelning så hade besvärstiden utgått

Det felaktiga beslutet berodde på att kommunen själv missat att ankomststämpla överklagandena innan man skickat dem till länsstyrelsen.

Antog att överklaganden kommit för sent

– Överklagandena var adresserade till länsstyrelsen som sig bör. Kommunen ska sedan ta ställning till om överklaganden har lämnats i rätt tid och meddela det beslutet med överklagandet till länsstyrelsen. Så gjordes inte i de här fallen utan överklagandena sändes direkt till länsstyrelsen, säger Göran Svensson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande i Haninge.

Länsstyrelsen följde bara sina rutiner när de sedan översände överklagandena till kommunen för beslut om huruvida besvären kommit in i rätt tid.

– Men när de ankom till vår bygglovsavdelning från länsstyrelsen så hade besvärstiden utgått. Bygglovsavdelningen antog och bedömde då att besvären hade inkommit för sent, säger Göran Svensson.

Med mejl är det betydligt enklare för oss att se när det inkommit

Att fysiskt lämna in överklaganden mot bygglov på Haninges kommunhus är alltså ingen garanterad säker väg att gå.

Göran Svensson uppmanar nu i stället Haningebor som vill överklaga bygglov att alltid använda mejlen.

Ankomststämpel viktigt

– Vi får nog in väldigt mycket överklaganden på just mejl, och med mejl är det betydligt enklare för oss att se när besväret inkommit, säger Göran Svensson.

I fallet med Jordbro-grannarna tror han att det skedde en missuppfattning mellan kommunens reception och bygglovsavdelningen.

– Sätts det ingen ankomststämpel på dokumentet, så kan ju bygglov ha missuppfattat när skrivelsen egentligen anlänt till kommunen. Men detta har ju nu justerats i efterhand, säger Göran Svensson.

Länsstyrelsen avvisade senare överklagandena, och bygglovet prövas nu i mark- och miljödomstolen.

Fakta

Modulbostäder som byggs enligt plan

Handen: Häggvägen (skogsområdet söder om Örnens väg). Cirka 60 bostäder. Enda området i modulbostadsplanen som hittills är klart och inflyttat

Jordbro, två områden: Blockstensvägen/Lerstensvägen: Cirka 50 bostäder. Väntas enligt nuvarande planering börja byggas i vår, och blir det andra modulbostadsområdet i Haninge. Ängen vid Södra Jordbrovägen/Jordbro gravfälts och Gullringskärrets parkering: Cirka 65 bostäder. Är enligt nuvarande planering senarelagt till 2019.

Tungelsta: Hammarbovägens grusplan. Cirka 50 bostäder. Väntas enligt nuvarande planering börja byggas i vår.

Vendelsömalm, två områden: Vendelsömalmsvägen-Lisebergsvägen: Cirka 30 bostäder. Väntas enligt nuvarande planering börja byggas i vår. Tyrestavägen/Brandbergsleden: Cirka 30 bostäder. Väntas enligt nuvarande planering börja byggas i vår.

Källa: Haninge kommun/stadsbyggnadsnämnden
Fakta

Modulbostäder som strukits från planen

Brandbergen: Klockarleden-Lodjurets gata. Cirka 30 bostäder. Enligt avtalen visade det sig vara samfällighetsföreningen, inte kommunen, som hade rätt till marken.

Vendelsö: Grusplanen vid Norrbyvägen-Hagtornsvägen. Omkring 12 bostäder. En teknisk anläggning visade sig ligga så nära tomten att riskavståndet inte kunde hållas.

Vendelsömalm: Vendelsömalmsvägen: Cirka 20 bostäder. Vatten- och avlopps-dragningen till tomten bedömdes som för dyr och komplicerad.

Västerhaninge: Björnvägen. Cirka 30 bostäder. VA-dragningen ansågs mycket komplicerad. Dessutom behövde annan fastighetsägares mark tas i anspråk för infart och vatten och avlopp.

Källa: Haninge kommun/stadsbyggnadsnämnden