Kontor blir bostäder vid Jan Stenbecks torg

Idéskiss: Stockholms stad
Idéskiss: Stockholms stad
Kontorsbyggnaden vid Jan Stenbecks torg där Kistagrossen ligger föreslås att omvandlas till bostäder, publika lokaler och eventuellt till ett hotell.
Just nu har man möjlighet att lämna in synpunkter på byggplanerna.

Som en del av visionen av Framtidsbild Kista Science City och Stockholm stads nya översiktsplan ska Kista förnyas och utvecklas till en blandstad där bostäder, arbetsplatser och högre utbildning ska blandas i centrum.

Just nu är det samråd för förslaget om att omvandla kontorsfastigheten Skalholt 1 vid Jan Stenbecks torg till bostäder, då man har chans att tycka till om planerna.

I förslaget presenteras två alternativ: ett där kontorshuset omvandlas till cirka 710 bostäder och ett förslag med en blandning av bostäder och hotell,  och då är det tänkt att det blir 430 smålägenheter och 560 hotellrum.

Enligt planförslaget finns det möjlighet för de verksamheter som redan finns i huset att vara kvar.

Fastigheten föreslås att få en påbyggnad i två till tre våningar och en tillbyggnad mot torget samt ett gårdshus på innergården.

Förslaget visas på Kista bibliotek i Kista galleria under samrådstiden fram till den 16 november. Den finns även på Stockholms stads hemsida.