Köprally väntas inför kravet på amortering

Fler husnycklar kan byta ägare innan den 1 augusti då det nya amorteringskravet föreslås börja gälla.
Fler husnycklar kan byta ägare innan den 1 augusti då det nya amorteringskravet föreslås börja gälla.
Mäklare spår att ruljangsen på bostadsmarknaden kommer att öka innan den 1 augusti – då det nya amorteringskravet föreslås bli verklighet.

När kravet införts kan det bli tvärtom.

För ett par veckor sedan presenterade Finansinspektionen detaljerna i sitt amorteringsförslag som är tänkt att göra högt belånade hushåll mindre skuldsatta och på så sätt innebära en mindre risk för den svenska ekonomin.

Om mindre än fyra månader – den 1 augusti – föreslås kravet börja gälla. Därefter ska nya bolånetagare amortera ner sina bolås till 50 procent av bostadens värde.

Lokaltidningen Mitt i har pratat med flera mäklare som tror att rörligheten på bostadsmarknaden kommer att öka innan dess.

– Den signal jag har fått från våra medlemmar är att många vill göra bostadsförändringar innan dess, säger Ingrid Eiken, ordförande för branschorganisationen Mäklarsamfundet.

Svensk Mäklarstatistik gör en liknande bedömning.

– Vi tror att amorteringskraven kan leda till högre rörlighet inför sommaren. Sedan riskerar vi däremot att få en inlåsningseffekt och minskat utbud eftersom det kommer att kosta mer att byta bostad. Med ett minskat utbud och en fortsatt hög efterfrågan kan en prisökning bli en av bieffekterna efter kraven har börjat gälla, säger Per-Arne Sandegren, analysansvarig.

Det kan finnas hushåll som vill undvika amorteringar och därför vill köpa en bostad innan kraven träder i kraft, men de flesta som köper bostäder säljer samtidigt, konstaterar Henrik Braconier, chefs- ekonom på Finansinspektionen.

– En liten skjuts kan det bli för både efterfrågan och utbudet, men jag tror inte den blir särskilt stor, säger han.

Amorteringsförslaget har mötts av kritik och oro från flera håll. Bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges byggindustrier anser att förslaget sätter käppar i hjulet för bostadsbyggandet.

Intresseorganisationen Villaägarna vill i stället att bankerna måste nå en viss skuldsättningsgrad och amorteringstakt i sina bolånestockar, vilket skulle påverka även de som tar lån innan den 1 augusti.

Andra befarar att förslaget kommer att slå mot förstagångsköpare och ser även risk för inlåsnings-effekter, minskad rörligheten och lägre utbud på bostadsmarknaden.

Ser ni sådana risker?

– Vi vet att varje gång vi inför en ny reglering finns det sidoeffekter. Amorteringskravet kan få en viss inlåsningseffekt men den effekt vi ser i dag i skattesystemet med bland annat reavinstskattenär betydligt större, säger Henrik Braconier och konstaterar att till skillnad mot en skatt är amortering ett sparande.

Och bostadsbyggandet?

– Vi tror att på ett års sikt kommer betalningsviljan falla lite grann. Det skulle kunna minska bostadsbyggandet en aning. Men vi pratar om ganska små effekter och mest i delar av landet där vinsten av att bygga är relativt låg.

Amorteringsförslaget har nu skickats på remiss. Det är Finansinspektionens styrelse som tar det slutgiltiga beslutet.