Korvkiosker ska få ny kostym

Bostad Fastighetskontoret i Stockholms stad ordnar i samarbete med Sveriges arkitekter en tävling för att snygga till Stockholms kiosker och mindre serveringar.

Tävlingen går ut på att ta fram en modulbyggnad, i tre olika storlekar, som ska kunna hyras av till exempel försäljare på gator, torg och stränder i Stockholm. Tävlingsbidragen kommer att ställas ut i fastighetskontorets regi under våren 2013.