Kostnaden skenar för det försenade bygget

Struligt och dyrt.
Struligt och dyrt.
Kostnaden för Familjebostäders ombyggnad på Lingvägen har nästan tredubblats jämfört med den ursprungliga budgeten. Det är ännu osäkert vad slutnotan blir för det kommunala bostadsbolaget.

102 miljoner kronor. Så mycket skulle det kosta för kommunala Familjebostäder att bygga om 70 lägenheter och bygga 34 nya i huset på Lingvägen 100 i Gubbängen. Så var det i alla fall tänkt.

Men efter att avtalet med entreprenören Titania hävdes 2014 – av båda parter – har kostnaderna för projektet skenat.

För en vecka sedan beslutade Familjebostäders styrelse om en utökad budget: 285 miljoner kronor. Det som fått pengarna att rinna iväg är bland annat en omfattande sanering av asbest och allvarliga fel i husets bärande konstruktioner. Både asbest och konstruktionsfel skylls av Familjebostäder på den tidigare entreprenören Titania.

Enligt nuvarande tidplan för det försenade bygget ska de första hyresgästerna flytta in 2018. Men Familjebostäder flaggar för att det kan finnas fler fel i tidigare utförda arbeten – och att hela projektet i så fall kan bli både dyrare och ännu mer försenat.

Slutkostnaden kommer också att påverkas av hur det går i den pågående rättstvisten mellan Familjebostäder och Titania. De tvistande parterna kräver varandra på mångmiljonbelopp.

Fakta

Byggarbetsplats sen 2012

 

Ombyggnaden på Lingvägen inleddes 2012 men har periodvis stått still sedan i februari 2014 då entreprenören Titania la ner arbetet.

Skälet var bråk om utbetalningar. I fjol stämde Titania Familjebostäder på 24 miljoner kronor för kontraktsbrott.

Familjebostäder svarade med en stämning på 77 miljoner vilket bland annat inkluderade uteblivna hyror och återkrav på utbetald ersättning.

Rättstvisten är inte avgjord.