Lidingöpolitiker om bostadsbristen

Bostadsbrist drabbar även på Lidingö.
Bostadsbrist drabbar även på Lidingö.
Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) och Birgitta Sköld (LP) svarar på Mitt i:s frågor om bostadsbrist.
"Det finns anledning att öka ansträngningarna för grupper som har det svårt att på egen hand hitta ett permanent boende."

Lidingö har förhållandevis låga siffror vad gäller hemlöshet. Enligt Socialstyrelsens siffror från november förra året fanns 11 hemlösa på Lidingö eller 2,2 av 10 000 invånare. Det är människor i akut hemlöshet som helt saknar tak över huvudet och sover, till exempel i portuppgångar som tas upp i statistiken.

De som söker upp socialförvaltningen på grund av akut hemlöshet eller brist på brist på bostad bedöms individuellt.

Strukturell hemlöshet diskuteras inte

Men den typ av hemlöshet som Mitt i rapporterat om – strukturell hemlöshet – där bara bristen på en bostad är svårigheten, och inte något socialt problem som till exempel  missbruk, har inte varit på den politiska agendan på Lidingö.

Anna Rheyeuclaudes Kihlman (M).

”Strukturell hemlöshet har inte varit en fråga på omsorgs- och socialnämndens agenda”. skriver politikerna Anna Rheuneuclaudes Kihlman (M), kommunalråd och Birgitta Sköld (LP), ordförande för omsorgs- och socialnämnden i ett svar på frågor från Mitt i om stadens syn på hemlöshet och bostadsbrist.

Men vi kan förstå som mamma att det är påfrestande och jobbigt att inte ha en stadigvarande fast punkt för sin familj

Rheyneuclaudes Kihlman och Sköld konstaterar dock att det finns anledning att ”öka ansträngningarna för att ordna med fler tillfälliga boenden till de grupper som har det svårt att på egen hand hitta ett permanent boende under perioder av livet”.

Jag har träffat en mamma och hennes sexårige son som bott på nio adresser på två år utan att kunna hitta en fast bostad. De har båda jobb och skola på Lidingö. Hur kan ni politiker stötta i ett sådant fall?

”Vi kan inte kommentera enskilda fall eftersom det kan handla om myndighetsutövning. Men vi kan förstå som mamma att det är påfrestande och jobbigt att inte ha en stadigvarande fast punkt för sin familj.” skriver de båda politikerna i sitt gemensamma svar.

Kostnaderna dubblats för tillfälliga boenden

Bostadsbristen känns av på Lidingö, precis som i övriga Stockholm.

Staden vet dock inte vilka grupper det handlar om eller vad som är orsak till att man hänvisats till ett tillfälligt boende. Det var nämligen först under hösten 2017 som omsorgs- och socialnämnden började statistikföra hushåll placerade på tillfälligt boende. 

Birgitta Sköld (LP).

Problemen med bostadslöshet drabbar många grupper. Mitt i har till exempel rapporterat om förskollärare på Lidingö som fått säga upp sig då det varit omöjligt att hitta bostad. En grupp nyanlända på Lidingö står också utan fast bostad efter den tvååriga etableringstiden tagit slut och de sägs upp från de första bostäder som staden hjälpt dem med.

Fakta

Så jobbar Lidingö stad med bostadsförsörjning

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Riktlinjer för bostadsförsörjningen som antogs 2015 av kommunfullmäktige. De är vägledande när staden planerar att bygga bostäder. Det kan till exempel handla om vilken typ av bostäder som behövs. 

Det finns i såväl riktlinjerna och svensk lag finns ett särskilt bostadssocialt ansvar för vissa grupper nämligen: socialt utsatta personer, nyanlända invandrare, ensamkommande flyktingbarn, personer med funktionsnedsättning och äldre med behov av stöd.

Boendeplan

En så kallad boendeplan antogs av omsorgs- och socialnämnden 2016. Den berör enbart de grupper av människor som ligger under omsorgs- och socialnämndens ansvar.

Nämndens ordförande Brigitta Sköld (LP) och kommunstyrelsens ordförande  Anna Reyneuclaudes Kihlman (M) säger dock att det finns anledning att även stötta andra grupper ”som har det svårt att på egen hand hitta ett permanent boende under perioder av livet” genom tillfälliga bostäder.

 

Källa: Lidingö stad