Kötid för lägenhet 8,5 år i genomsnitt

Bostad Kötiden för att få en lägenhet genom Stockholms stads bostadsförmedling ökade ett halvår under 2012, visar färsk statistik. Nu krävs 8,5 år.

Samtidigt ökade antalet­ ­sökande med 9 procent till 400 000 stycken, enligt färsk statistik som Svenska Dagbladet tagit del av.