Min lokala hjälte

Kritiserad påbyggnad ställs ut

trygg hansa
Perspektiv från Fleminggatan
trygg hansa
Sedd från korsningen Scheelegatan Fleminggatan
trygg hansa
Tillbyggnaden sedd från Fleminggatan österut
Nu ställs de nya planerna för Trygg Hansa-huset ut för allmän beskådan.
Den stora påbyggnaden på det kulturklassade huset har tidigare mött hård kritik

Mitt i har flera gånger tidigare berättat om planerna för det gamla Trygg hansa-huset vid Fleminggatan.

En ombyggnad av huset har stötts och blötts av staden sedan 2009 och två tidigare samråd har hållits där respektive förslag mött hård kritik från olika remissinstanser. Under tiden har också stadsmuseet valt att ge huset en blåklassad kulturmärkning.

I april i år presenterades ännu ett förslag. Det är Fastighetsägarna Areim och Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv som vill göra en påbyggnad i glas på mellan fyra och två våningar på det gamla kontorshuset.

Stadsbyggnadsnämnden valde att gå vidare med planerna och nu ställs ett färdigt planförslag ut för att närboende och berörda myndigheter ska kunna tycka till.

I planförslaget slår man fast att den planerade upprustningar av gårdsytorna och att man tänker göra bottenvåningarna publika kan ger ”ett värdefullt bidrag till stadsbilden och gatulivet”.

Men man merar också att förslaget kommer att påverka stadsbilden och stadens siluett och att det kommer bli ”relativt stora negativa konsekvenser för kulturvärden”.

Mitt i har tidigare berättat om svårigheterna att få tillstånd till takbyggnationer på kulturmärkta hus. På Levertinsgatan i Fredhäll har en bostadsrättsförening i flera år försökt få tillstånd att bygga på taket. Det projektet har dock stoppats gång på gång av länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen.

Stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert (S) vill inte spekulera i om det kommer att gå att få igenom det nya förslaget i senare instanser.

– Men visst är det så att det är en känslig miljö. Nämnden har tidigare prövat andra lösningar och man behöver hitta sätt. Huset ska inte bara vara utan också ett positivt tillskott till stadsmiljön.

– Det är inte ett superlätt ärende men det har vi å andra sidan nästan inga i Stockholm i dag, fortsätter han.

Själv menar han att förslaget innehåller en högklassig arkitektur men han vill ändå inte säga om hans parti kommer att rösta för förslaget när utställningen är över.

– Vi har inte fattat det beslutet än, säger Roger Mogert.

Trygg-Hansa har länge velat bygga om sitt kontorskomplex från 1976 sedan några år har de sålt byggnaden till Areim och Gamla Livförsäkringsbolaget och är numera hyresgäster. Men viljan att göra om huset kvarstår alltså.

Förra gången var det ett förslag från Wingårdhs som föreslogs. Det nya, omdiskuterade förslaget, är det en påbyggnad ritad av franska Manuelle Gautrand och svenska Equator.

– Vi är stolta över vårt förslag med utmanande och progressiv arkitektur som tillför Stockholm ett nytt landmärke, samtidigt som vi ökar tillgängligheten i ett annars slutet kvarter, sa Erik Ullsten projektansvarig på Areim i till Mitt i i april.

När utställningen är klar ska stadsbyggnadsnämnden och kommunfullmäktige ta beslut om projektet. Det väntas ske i början av 2017.