Ökar mest i kronor – i hela landet

Bostadsrätterna på Lidingö ökar mest i landet i kronor.
Bostadsrätterna på Lidingö ökar mest i landet i kronor.
Johan Engfors, vd på Fastighetsbyrån, menar att bostadsrättspriserna varit "extrema" de senaste åren.
Johan Engfors på Fastighetsbyrån menar att prisökningarna en tid varit "extrema".
På Lidingö har en bostadsrättsägare i snitt ”tjänat” över två miljoner kronor på fem år, över 1000 kronor om dagen, på sin bostad. Lidingös bostadsrätter har ökat mest krona för krona i hela landet, visar statistiken.

Det är Mäklarstatistik som på uppdrag från Fastighetsbyrån jämfört snittpriserna på bostadsrätter i landet under perioden januari till juli 2012 med samma period 2017.

Och statistiken visar att Lidingös bostadsrätter ökat mest – i hela landet – i kronor.

2012 låg snittpriset på en bostadsrätt på ön på cirka 2,2 miljoner.

Nu ligger snittpriset på cirka 4,3 miljoner kronor – en prisskillnad på över två miljoner kronor.

Petter Nilsson, kontorschef på Fastighetsbyrån i Lidingö, menar att förklaringen till Lidingös prisutveckling stavas Norra länken:

– Mellan 2009 och 2014 var Lidingö ett av områdena i Stockholm med sämst utveckling, bland annat på grund av byggnationen av Norra länken som gjorde det jobbigt med kommunikationerna. Men när länken invigdes fick Lidingö helt plötsligt fantastiska kommunikationer, säger han.

–  Det har varit riktigt bra utveckling därefter på Lidingö, kombinerat med ett periodvis riktigt lågt utbud.

På Lidingö har alltså en bostadsrättsägare i snitt ”tjänat” över två miljoner kronor på fem år, över 1000 kronor om dagen, på sin bostad.

 

Ekerö ökar näst mest i kronor i landet, med en prisskillnad på cirka 1,9 miljoner kronor mellan 2012 och 2017.

Den genomsnittliga prisutvecklingen i kronor i Stockholms län ligger på cirka 1,4 miljoner kronor.

Kommuner som legat lågt ökar mest i procent

Själva värdeökningen i procent på Lidingö ligger på 92 procent.

Störst värdeökning i länet  har Haninge kommun, där bostadsrätterna ökat med 126 procent under den aktuella femårsperioden.

 När man ser tillbaka på den senaste femårsperioden så är det överlag kraftiga och i vissa fall extrema prisökningar

Johan Engström, Fastighetsbyrån

 

 

Johan Engfors, vd på Fastighetsbyrån, menar att bostadsrättspriserna varit "extrema" de senaste åren.

Johan Engfors, vd på Fastighetsbyrån, menar att prisökningarna på bostadsrätter ibland varit ”extrema” de senaste åren.

Sett till den procentuella prisökningen är det likt tidigare, att kommuner och län som utgått från en lägre prisnivå hamnar i topp.

Men i värdeökning i kronor är det inte helt oväntat på i de dyrare kommunerna som bostadsrätterna ökat mest.

– När man ser tillbaka på den senaste femårsperioden så är det överlag kraftiga och i vissa fall extrema prisökningar. Låga räntor och bostadsbrist är de främsta faktorerna bakom de stigande priserna, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

Att priserna planar ut är en sund utveckling

Johan Engström, Fastighetsbyrån


Prisutvecklingen på bostadsrätter i Sverige ser annars ut att ha planat ut något just nu.

– Vi såg en rush på marknaden innan amorteringskravet infördes i juni 2016. Efter det har det lugnat ner sig något men det är först nu vi börjar se de ordentliga effekterna av striktare utlåning. Att priserna planar ut är en sund utveckling, säger Johan Engström.

Västernorrland ökar mest i procent

När det gäller procentuell värdeökning så har Västernorrlands län ökat mest av länen, med en uppgång på 124 procent under femårsperioden.

Stockholm har en 64 procent stor värdeökning medan Uppsala län har lägst procentuell prisutveckling i landet på 45 procent.

Den genomsnittliga procentuella värdeökningen i landet ligger på 62 procent under perioden, och värdeökningen i kronor på 967 770 kronor.