400 lägenheter planeras vid Granitvägen

Illustration över Granitvägen. Den visar punkthus.
Illustration över Granitvägen. Den visar punkthus.
400 nya bostäder och en ny kyrkobyggnad planeras vid Granitvägen och Bollmoravägen. Nu kan du tycka till om förslaget.
Andra byggplaner är nästa beslut.

Cirka 400 bostäder planeras längs med Granitvägen och Bollmoravägen. Nu går det att tycka till om detaljplaneförslaget som om det går igenom även ger rätt att bygga en ny kyrkolokal, kafé och second hand-butik.

Tre olika exploatörer vill bygga i området – SVEAB som vill bygga hyresrätter, bostadsrättsföreningen Solhöjden som vill bygga bostäder på parkeringsytor och Filadelfiaförsamlingen som vill utveckla området kring Pingstkyrkan.

I nordväst lägst med Bollmoravägen föreslås en ny kyrkobyggnad, flerbostadshus och stadsvillor.

I Granitvägens västra del föreslås tre punkthus. I mitten av Granitvägen ytterligare fyra punkthus som sitter ihop två och två med garage. Vid Granitvägens östra del föreslås fyra lamellhus.

Går förslaget igenom rivs nuvarande Pingstkyrkan.

Andra detaljplaneförslag är nära beslut. Kommunstyrelsen sa i tisdags ja till två detaljplaner och exploateringsavtal.

Den ena ger Wallenstam rätt att bygga drygt 260 lägenheter i hus med 5 till 8 våningar i ett område intill Bollmora allé nära Tyresö Centrum. Parkeringsgarage föreslås under husen som kan få mindre lokaler för ”centrumändamål” i bottenvåningarna.

Den andra ger det kommunala bostadsbolaget Tyresö Bostäder rätt att bygga cirka 140 lägenheter i hus med fem våningar mellan Bergfotensvängen och Njupkärrsvägen i Farmarstigen. Fyra hus med ettor och tvåor är planen. Om inte detaljplanen överklagas tror Tyresö Bostäder på byggstart nästa år.

Kommunfullmäktige ska ta beslut om de två detaljplanerna på torsdag.

Fakta

Tyck till fram till den 17 januari

Här kan du hitta förslaget om Granitvägen och information om hur du lämnar synpunkter.

Fram till den 17 januari går det att lämna synpunkter på förslaget.

Den 12 december klockan 18 presenteras förslaget i kommunhuset.