Min lokala hjälte

Landstinget och Sundbyberg oeniga om Kymlinge

Höstbild
Skog.
Sundbybergs planer på att utöka naturreservatet i Kymlinge går stick i stäv med planerna för regionen. Men Sundbyberg är ingen bromskloss, fastslår Mikael T Eriksson.

RUFS står för regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, och tas fram av landstinget. Den fungerar som en långsiktig planering med visionen att Stockholm ska vara Europas hetaste storstadsregion. RUFS 2010 håller på att bli daterad och kommunerna har nu fått ta ställning till en ny version, RUFS 2050.

Där ingår en regional stadskärna, Kista-Sollentuna-Häggvik. Problemet för Sundbyberg är att den tar mark i norra Kymlinge i anspråk, som kommunen vill använda för att utvidga sitt naturreservatet. ”Därvidlag råder en konflikt mellan stadens planering och förslaget till RUFS 2050”, skriver Sundbyberg i sitt remissvar.

Men det gör inte Sundbyberg till en bromskloss för regionens utveckling, fastslås av kommunstyrelsens ordförande Mikael T Eriksson (M).

– Tvärtom. Sundbyberg leder regionen framåt. Jag har svårt att se att någon är särskilt missnöjd med hur mycket vi bidrar till att lösa bostadsbristen.

Han står fast vid att reservatet bör utvidgas och menar att betydelsen för den regionala stadskärnan ändå är liten.

– Sundbyberg har väldigt låg andel av ytan som reservat, runt 14 procent. Jämför det med Nacka som har 50 procent. När det gäller den här lilla delen av RUFS så stämmer det inte överens med hur vi tänkt det. Sollentuna får göra vad de vill på sin mark, vi får göra vad vi vill på vår.

Stadskärnan Kista-Sollentuna-Häggvik ingick även i RUFS 2010.