Långväga flyttlass för stockholmare

Bostad De som bor i Stockholms län flyttar längst i Sverige. Var fjärde – 26 procent – svarar i en undersökning av Svensk Fastighetsförmedling att de har flyttat mer än 70 mil.

Däremot är de som nu bor i Stockholm inte de mest flitiga bostadsbytarna. De finns i Skåne, Halland och Blekinge där närmare var femte person har flyttat mer än tio gånger, enligt enkätsvaren.

Samma vecka kom en annan undersökning som United Minds gjort på uppdrag av NCC.

Den visar att nästan varannan storstadsbo – 46 procent – funderar på att skaffa en ny bostad. Många vill flytta inom närområdet där de bor i dag. Men bara en av fyra i Stockholms län anser att det finns en god tillgång på bostäder där som passar deras prisnivå.

Båda undersökningarna bygger på svar från över 1 000 personer.