Länsbor glada i rot och rut

Bostad Fler länsbor gjorde rot- och rut-avdrag under 2013 än året innan. 209 000 personer använde sig av rot och närmare 158 000 av rut, enligt preliminära uppgifter från Skatteverket.

Skatteverket betalade ut 3,7 miljarder i skattereduktion för rot i fjol, vilket är en liten minskning. Beloppet för rut ökade däremot och låg på 951 miljoner.

Rot är avdrag för byggtjänster i hemmet och rut är avdrag för hushållstjänster.

1 200

villor, eller 4 000 lägenheter, skulle kunna värmas upp under ett år om alla Sveriges 3 miljoner julgranar återvanns, enligt uppskattningar av Stockholms stads trafikkontor.