Min lokala hjälte

Lättare att få råd med hus

Bostad Hushållens köpkraft för hus i Stockholmsregionen har ökat. Det tredje kvartalet 2012 var boindex 72,3. Det steg till 80,5 det fjärde kvartalet, vilket även är högre jämfört med för ett år sedan, enligt Swedbank.

Också i landet steg hushållens köpkraft där snittet ligger på 133,3. Lägre ränta och högre inkomster är orsaken, enligt analysen.

Men Stockholms invånare har fortfarande den svagaste husköpkraften i landet.

Boindex är 100 när hushållen använder 15 procent av förvärvsinkomsten före skatt till bolånekostnader. Ju högre siffra desto mer köpkraft.