Licens för snöskottare ska minska olyckorna

Att skotta snö på tak är riskfyllt och kan dessutom skada taken, om man jobbar på fel sätt. Därför införs nu licens för snöskottare
Att skotta snö på tak är riskfyllt och kan dessutom skada taken, om man jobbar på fel sätt. Därför införs nu licens för snöskottare
Det är värt att kolla vem man anlitar för att hålla taket fritt från is och snö. Trygg-Hansa kräver nu att snöskottarna har utbildning för att försäkringen ska gälla om taket skadas.

Snö- och isskottning av tak har orsakat såväl olyckor som materialskador för miljonbelopp de senaste åren. Från och med oktober i år har därför Plåtslageriernas riksförbund (PLR) och Fastighetsägarna skärpt kraven i ett nytt gemensamt avtal för snöskottning. De kräver att alla som jobbar på taken har licens.

För att se till att licensiera så många takskottare som möjligt har PLR på initiativ av de stora försäkringsbolagen startat utbildningen ”Skotta säkert”.

– Vi märkte att eftersom takskottning orsakar så mycket skador så började försäkringsbolagen dra öronen åt sig, säger Thomas Dahlberg, vd vid PLR.

Allra störst har intresset varit i Stockholmsområdet där cirka 160 handledare utbildats för att sedan i sin tur utbilda sin egen personal och underleverantörer.

Totalt har nu närmare 1 000 snöskottare utbildats i hela landet.

Torbjörn Andersson på Fältet plåtslageri i Skarpnäck gick själv kursen. Nu har han licensierat sina 14 medarbetare plus de extra arbetare som han kommer att anlita om snön börjar vräka ner.

Han välkomnar licensieringen och tydligare krav.

– Det är bra om alla hamnar på samma nivå eftersom det har skett så mycket skador på olika tak i samband med skottning, säger han.

För den som bor i villa och skottar taket själv är försäkringsreglerna ganska luddiga och det kan bli besvärligt att få ersättning om man orsakar en skada.

– Generellt är yttertak svåra att försäkra. Riskerna är många och svårbedömda. En allriskförsäkring kan täcka om du skadat ditt eget tak. Men det finns också många undantag, till exempel om taket är äldre än 30 år, då undantas skadan helt, säger Peter Stark, jurist på Konsumenternas försäkringsbyrå.

Trygg-Hansa kräver nu som första försäkringsbolag att alla som skottar snö på taken ska ha licens. Annars kan ersättningen i företagens ansvarsförsäkring minska eller utebli helt.

– Ett litet hål är inte så farligt, men man ska laga det direkt, om än provisoriskt. När smältvattnet kommer in kan skadorna bli väldigt stora. Varje våningsplan kan kosta 100 000 kronor att återställa efter att vatten kommit in, säger Johan Schön, produktspecialist på Trygg-Hansa.

Trygg-Hansa kommer att få efterföljare:

Allt pekar också på att de flesta försäkringsbolag under nästa år kommer att ställa krav på att fastighetsägarna enbart anlitar företag med utbildning och licens.