Lockpriserna på väg tillbaka – väcker ilska

Allt fler köpare hör av sig med kritik mot hur mäklarna satt utgångspriset.
Allt fler köpare hör av sig med kritik mot hur mäklarna satt utgångspriset.
Gapet mellan bostäders utgångspris och slutpris växer i Stockholm.

Missnöjet med ­mäklares prissättning ökar.

Sommaren 2011 infördes accepterat pris på försök av de flesta mäklare Stockholms innerstad. Initiativet var en rekommendation från branschen och innebär att bostädernas marknadsförs till ett pris som utgår från mäklarens värdering och som säljaren kan acceptera som försäljningspris.

Det var ett sätt att möta kritiken mot att mäklare satte ett lågt utgångspris för att locka till sig så många spekulanter som möjligt – så kallat lockpris.

Prissättningen spred sig till hela länet och till Göteborg. Det gav resultat. Gapet mellan utgångspris och slutpris minskade. Innan kunde det vara 20 procent. Under 2012 låg det oftast på 4 procent för bostadsrätter i Stockholm – och ännu lägre för villor.

Men det har vuxit sedan dess. I januari i år låg gapet på 10 procent för bostadsrätter och 12 procent för villor, enligt Mäklarsamfundets statistik.

Är lockpriserna på väg tillbaka?

– Glappet är inte alls på sådana nivåer som innan accepterat pris. Däremot ser vi att det har ökat under slutet av 2014 och början av året, säger Ingrid Eiken, branschorganisationens ordförande.

Men det som gör att organisationen slår larm är framför allt att fler hör av sig med kritik mot prissättning och ilska mot lockpriser.

– I höstas ringde nästan ingen, men i januari handlade en tredjedel av samtalen om det.

Pasha Sabouri är ordförande för Fastighetsmäklarförbundet, som också är en branschorganisation.

– Min känsla är absolut att gapet har ökat, framför allt de sista månaderna, säger han.

Han tror att en förklaring är den ”galna marknaden”.

– Vissa mäklare kanske med flit sätter ett lågt pris, men en större förklaring tror jag är lågt utbud, många bud och snabba affärer.

Eiken ser också en förklaring i obalansen mellan utbud och efterfrågan som pressar upp priserna.

– Varje gång en fastighetsmäklare ska annonsera ett objekt måste denne ställa sig frågan: ”Lägger jag mig på ett ungefär realistiskt pris?” Mäklares värderingar ska anpassa sig efter prisutvecklingen, säger hon.

Myndigheten Fastighetsmäklarinspektionen granskar mäklare. Anmälningarna om lockpriser i Stockholms län har minskat kraftigt sedan accepterat pris infördes – från 48 stycken 2011 till 24 stycken 2014.

Ser ni att lockpriserna är på väg tillbaka?

– Tittar jag på anmälningar, telefonfrågor och disciplinpåföljder kan jag inte se en sådan trend, men vi brukar ha eftersläpning i våra siffror för anmälningar, säger Eva Westberg, myndighetschef, som tycker att det är bra att branschorganisationerna reagerar.

– Det är en viktig fråga för konsumenterna att prissättningen i annonsen i så hög grad som möjligt är en realistisk bedömning av marknadsvärdet.