Primus: Ny lösning för buller och båtklubb

Så här kan Primusområdet komma att se ut från vattnet.
Så här kan Primusområdet komma att se ut från vattnet.
Primus
Vy över Västra Primusparken.
Primus
Omkring 600 nya bostäder kan komma att bygga i Primusområdet.
Planerna på omkring 600 bostäder i Primusområdet på Lilla Essingen tar nu ytterligare ett steg mot ett förverkligande.
En bättre bullerlösning och ett riktigt klubbhus för båtklubben är två av förändringarna när detaljplanen nu är ute på granskning.

Byggplanerna på Lilla Essingen har varit omdiskuterade, särskilt bland de som bor på ön. Kritikerna har varnat för att Lilla Essingen riskerar att bli överexploaterad.

Även länsstyrelsen har haft synpunkter. Deras farhågor har framför allt handlat om risken för buller från Essingeleden.

Men i början på förra året bestämde politikerna ändå sig för att gå vidare med förslaget och plocka fram ett slutgiltigt planförslag. Det är nu klart.

– Planstrukturen har inte förändrats sedan samrådet 2014 utan det är framför allt i gestaltningen av bebyggelsen och den allmänna platsmarken som förändrats något, säger Giuliana Conciauro som är planprojektledare på stadsbyggnadskontoret.

I klartext handlar det om att fler hus ges associationer till industriella byggnader för att samspela med områdets historia som industriplats.

Parkmarken får en egen karaktär som skiljer sig från omkringliggande parker som är mer naturlik med fler bevarade träd kring strandkanten.

Ett av husen nära Essingeleden blir också något lägre än vad som tidigare var planerat för att passa bättre med byggnadstraditionen i Stockholm.

Flera miljöaspekter har fördjupats sedan samrådet. I bullerfrågan har ytterligare utredningar gjorts och Giuliana Conciauro menar att problemet går att lösa.

– Detaljplanen möjliggör bland annat en bullerskärm längs Essingeleden och utredningar visar att den skulle få stor effekt på ljudnivåerna på marken.

Ett viktigt besked för alla medlemmar i Lilla Essinge båtklubb är att de får ett riktigt klubbhus nere vid vattnet istället för att behöva ha klubblokalen i en av de större fastigheterna. Klubblokalen kommer att delas med en annan båtklubb på ön.

– Blir det som det är sagt tror vi att det blir bra, säger Lars Zackrisson som är ordförande i Lilla Essinge båtklubb.

Däremot är Lars Zackrisson oroad över att vinteruppställningsplatserna kan tvingas flytta till Lövsta i Hässelby.

– Det tycker vi inte alls är bra. Vi har ett samarbete med de andra båtklubbarna på ön för att hitta en gemensam lösning på det här, säger Lars Zackrisson.

Även scouterna har tidigare hotats av flytt från området men deras verksamhet räddas i det nya förslaget.

Hela förslaget är sedan i onsdags ute på granskning och kan beskådas av allmänheten i Tekniska nämndhuset och på Kungsholmens stadsdelsförvaltning på Lindhagensgatan.

Förhoppningen är att planen kan godkännas av kommunfullmäktige under sista kvartalet i år. Det som återstår då är en överklagandeperiod innan planen kan vinna laga kraft.

Primus

Karta över nya Primusområdet. Illustration: Sweco

Fakta

Så blir ny Primusområdet

Totalt planeras det för omkring 600 bostäder varav cirka 110 hyresrätter.

I området planeras det också för en ny förskola, promenadstråk, badstrand, bryggor, café och restaurang.

All bebyggelse som finns i Primus-området idag rivs. Primushamnen fylls igen och marken bebyggs med bostäder.

Källa: Stockholms stad