Lovade 1000 nya Solnalyor – bidde bara 163

Varför byggs det inte, undrar (V)?
Varför byggs det inte, undrar (V)?
2008 utlovade Signalisten 1000 nya hyresrätter kommande tio år. Sedan dess har löftet skjutits upp – och även bostadsbyggandet.

Det är i en interpellation från Vänsterpartiets Atilla Yavuz till Magnus Nilsson (M), ordförande i Signalistens styrelse, som löftesfrågan uppmärksammas.

Yavuz påpekar att det var 2008 som Signalisten fick i uppgift att bygga 1000 nya bostäder under en tioårsperiod – det så kallade Projekt 1000.

Med lite drygt ett och ett halvt år kvar till 2018 undrar han hur det ligger till med infriandet av bostadslöftet? Han konstaterar att tidsramen skjutits fram flera gånger, först till 2020 och nu senast till 2025.

Har inte Signalistens bostadsbestånd snarare minskat, med 400 bostäder, som sålts ut? undrar han.

I sitt svar skriver Magnus Nilsson att det endast byggts 163 hyresrätter sedan 2008, och att det beror på att andra aktörer varit mer sugna på att bygga och att det inte varit aktuellt att genom allmännyttan hålla byggandet uppe.

Han skriver också syrligt att frågan säkerligen kommer att roa oppositionen i många år framöver.