Hur många bostäder blir det egentligen?

Flera arkitektfirmor kan få sätta tänderna i problemet hur Telias fyra kontorshus i kvarteret Vitsand kan omvandlas till bostäder.
De fyra gamla kontorshusen vid Nynäsvägen är en del av bostadsprojektet Telestaden.
Antalet bostäder i nya Telestaden kan bli upp till 500 färre än vad som tidigare sagts – i alla fall om man ska tro på siffrorna i stadens egna handlingar.

En helt ny stadsdel med namnet Telestaden planeras i Telias gamla kontorsområden i Farsta. Men Stockholms stad och byggbolagen Ikano och Rikshem är inte överens om hur hög exploatering området tål.

3000 bostäder är den siffra som tidigare har nämnts av båda parter. Det är också den siffra som står på Telestadens hemsida.

3000 är en ganska tuff och tät exploatering

Jesper Skiöld, exploateringskontoret

Men när Stockholms stads exploateringskontor skriver om projektet i ett aktuellt tjänsteutlåtande, då står det istället 2500.

– Viljan har varit att pröva om det går att få till 3000 bostäder. Det är fortfarande ambitionen. Men det vi har kunnat se under planeringen är att 3000 är en ganska tuff och tät exploatering.

– Sannolikt kommer det kanske snarare att ligga närmare 2500, säger Jesper Skiöld, projektledare på exploateringskontoret.

Han betonar samtidigt att frågan inte är avgjord. Det exakta antalet bostäder kommer att slås fast under arbetet med detaljplanen, och beror också på om byggherren väljer att bygga små eller stora lägenheter.

– Från stadens sida vill vi värna att det finns tillräckligt mycket mark till parker och andra offentliga ytor, säger Jesper Skiöld.

Till vänster text från exploateringskontorets tjänsteutlåtande. Till höger från Telestadens hemsida.

Marken i blivande Telestaden ägs till 80 procent av byggbolagen Ikano och Rikshem och till 20 procent av Stockholms stad.

Jag blir förvånad

Sergio Guimaraes, Telestaden

Byggbolagen står dock fast vid siffran 3000.

– Jag blir förvånad när jag hör det här. Rikshem och Ikano har fortfarande som ambition att bygga 3000 bostäder i Telestaden. Men eftersom det fortfarande pågår förhandlingar går det inte att säga än exakt hur många bostäder det blir, säger Sergio Guimaraes, PR-ansvarig för Telestaden, och fortsätter:

– Det kan också påverkas av hur stora lägenhererna blir. Bygger vi många ettor och tvåor får vi plats med fler bostäder.

Mitt i Söderort har tidigare rapporterat om en spricka mellan Stockholms stad och byggbolagen. En utdragen förhandling om ett så kallat föravtal har försenat projektet. Avtalet är fortfarande inte påskrivet.