Min lokala hjälte

Många vill bygga på Norrberget

Det nya bostadsområdet kan få sexvåningshus, vilket kan jämföras med Norrbergsskolans tre våningar.
Det nya bostadsområdet kan få sexvåningshus, vilket kan jämföras med Norrbergsskolans tre våningar.
Kommunens tävling om vem som ska få bebygga Norrberget i Vaxholm när skolan rivs går vidare. Av 14 anbud har kommunen nu vaskat fram fem företag som får ta fram förslag för området.

Vaxholms stads markanvisningtävling för Norrberget rullar vidare. Förra veckan presenterade kommunen vilka fem anbud av totalt 14 inkomna som kommunstyrelsen godkänt och som får möjlighet att ta fram förslag för det nya bostadsområdet. Dessa är: Tobin Properties AB, Besqab Projekt och Fastigheter AB, HSB Bostad, Genova Property Group AB och Concent Holding AB.

I steg två ska de fem företagen nu lämna in fullständiga tävlingsbidrag med planer för 200-300 bostäder, i huvudsak av trä. Dessutom ska förslagen innehålla förskola och runt 50 parkeringsplatser och de tävlande får också lämna eventuellt höjt anbud på marken.

För hela området är det tänkt att bebyggelsen ska bli tätare och med högre hus än i dag, dock max sex våningar. En del av de nuvarande grönområdena kommer också att försvinna.

Tävlingsbidragen kommer att vara hemliga till dess att tävlingen är avgjord i mars nästa år.

LÄS ÄVEN:

Ny namninsamling för att bevara Norrbergsskolan i Vaxholm