Många hinder för bostadsbyggandet

Bostad Bostadsbyggandet i Stock­holmsregionen måste för­- ­dubblas.­ Därför måste kommun­erna bli snabbare på att arbeta fram de­taljplaner, menar läns­- styr­el­sen i en rapport om hinder och åtgärder för bostadsbyggandet som lämnats till regeringen.

Länsstyrelsen har samlat in åsikter från kommuner och byggherrar som ser flera hinder för att nå målet på 15 000–20 000 nya bostäder per år. Långa handläggningstider hos olika myndigheter, bristande infrastrukturinvesteringar och statliga intressen i planeringen är några av dem.