Många inbrott sänker priset på din bostad

KTH-forskarna Mats Wilhelmsson och Vania Ceccato har undersökt hur brott och rädsla för brott påverkar bostadspriserna.
KTH-forskarna Mats Wilhelmsson och Vania Ceccato har undersökt hur brott och rädsla för brott påverkar bostadspriserna.
Brott påverkar bostadspriserna, inte bara där de begås utan också i närliggande områden.

Inbrott påverkar priserna mest, visar ny forskning.

– Vi hade en föreställning om att vandalism, klotter och graffiti hade den mest kraftiga och negativa påverkan på priserna eftersom den är synligast. Men inbrotten påverkar mer, säger professor Mats Wilhelmsson vid Kungliga Tekniska Högskolans (KTH) Centrum för bank och finans.

– Det kan bero på att inbrott är mest riktat mot dig och din privata sfär och att det upplevs som att det korrelerar till andra, mer farliga brott, säger docenten Vania Ceccato.

Tillsammans har de undersökt hur brott och rädsla för brott påverkar prislappen på bostäder i Stockholms stad. Om den totala brottsligheten i ett område ökar med 1 procent förväntas priserna falla med 0,2 procent.

– Det betyder att en 10-procentig ökning av brottsligheten skulle leda till att priserna sjunker med 2 procent, vilket är betydande belopp i Stockholm, säger Mats.

Vissa brott hade mindre påverkan på priserna. Bilstölder, narkotikabeslag och ficktjuvar hade ingen effekt, medan skadegörelse hade en liten påverkan.

Och det är inte bara där brotten begås som priserna påverkas.

– Även inbrott eller kriminalitet i närområdet har en inverkan. Om man bor i ett område med låg brottslighet är man alltså inte fredad, säger Mats.

Prisfallet är högre i norra än i södra Stockholm visar forskningen. Men skillnaden är liten.

– Däremot är det en mer signifikant när vi tittar innerstan, där påverkas priserna mindre, kontra ytterstaden, säger han.

Varför ser det ut så?

– De som väljer att bo i centrala staden köper hela paketet och vet att det är lite stökigare där, säger Vania.

forskarna har även tittat på vilken förändring rädslan för brott ger.

– Brottsligheten och oron hade en effekt var för sig. Men i kombination fick det en kraftigare påverkan, säger Mats.

Hur brott och rädsla påverkar priserna i länet, utanför Stockholms stad, är inte undersökt.

– Vi kan se att även i en mindre ort som Jönköping har brottsligheten en effekt på priserna. Man kan tänka sig att situationen ser liknande ut i länet, säger Mats.

Hur ska man reagera som bostadsköpare på era forskningsresultat?

– Jag tror inte att man tjänar mycket på strategiskt tänka på det. Vår tanke är mer att forskningen kan vara en hjälp i arbetet med att genomföra åtgärder som gör områden tryggare, säger Mats.

Fakta

Här har forskarna hämtat uppgifter

Svensk Mäklarstatistiks information om sålda bostäder.

Brottsstatistik från polisen.

Stockholm stads trygghetsundersökning.

Geografiskt informationssystem (GIS).

Stadsbyggnadskontorets markanvändning om till exempel vatten och grönområden.