Så många fler ska bo på Lidingö 2026

Lidingö väntas växa befolkningsmässigt de kommande åren
Lidingö väntas växa befolkningsmässigt de kommande åren
Lidingö väntas växa befolkningsmässigt.
Men inte lika mycket som länet i övrigt.
Det framgår av länsstyrelsens långtidsprognos, Regional utvecklingsplan för Stockholmregionen, Rufs.
De politiska partierna på Lidingö är inte ense om nyttan med denna utveckling.

Länsstyrelsen har presenterat sin långtidsprognos över befolkningsutvecklingen i länet, Regional utvecklingsplan för Stockholmregionen, Rufs.

Prognosen sträcker sig fram till 2026.

Lidingö väntas växa med sju procent i antal invånare, från 47 336 till 50 567 invånare.

Jämfört med länet i stort är ökningen måttlig. I länet väntas befolkningen öka med 13 procent, till 2,6 miljoner invånare.

Välkomnar ökningen

Amelie Tarschys Ingre (L), oppositionsråd i Lidingö, välkomnar den väntade befolkningsökningen:

– Vi ser generellt att Stockholm är en tillväxtregion och dit hör Lidingö, säger Amelie Tarschys Ingre.

Lidingö behöver fler bostäder, anser hon.

– Det har vi drivit hårt. Vi ser absolut möjlighet att bygga mer bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter, som i Lidingö centrum och Torsvik. Företagarna vill utveckla centrum och det skulle ge större underlag för kollektivtrafik.

”Viktigt bygga snyggt”

Hon säger att samtidigt som det är viktigt att bygga fler bostäder är det viktigt att bygga snyggt och med hög kvalitet, och att inte ta grönområden i anspråk.

Mitt i: Är ni överens över partigränserna?

– Nej, det kan jag inte säga, majoriteten är njuggt inställda till fler bostäder. Men vi vill bygga mer, säger Amelie Tarschys Ingre.

Mitt i: Kommer det att bli så många bostäder som länsstyrelsen spår?

– Det beror på valet och väljarna. Vi har dålig kollektivtrafik på Lidingö, tvärförbindelser. Kan vi få bra kommunikationer behövs att vi blir fler. Vi behöver utvecklas som alla andra kommuner, säger Tarschys Ingre.

Carl-Johan Schiller (KD), ett av kommunalråden i den politiska majoriteten i Lidingö, är av en annan uppfattning:

Det viktiga för mig är att det är Lidingö stad som bestämmer över utvecklingen och inte rufs eller länsstyrelsen.

– Det viktiga för mig är att det är Lidingö stad som bestämmer över utvecklingen och inte rufs eller länsstyrelsen. Där tycker jag att länsstyrelsen är inne och tummar på det kommunala självstyret, säger Carl-Johan Schiller.

Birgitta Sköld, kommunalråd för LP:

– En prognos är självklart en prognos och just nu är det den här prognosen vi har att förhålla oss till. Vi vet vilka områden på Lidingö som ska byggas ut, men i vilken takt det sker är svårare att bedöma.

Birgitta Sköld säger att det delvis beror på politiska beslut, men även yttre omständigheter, som flyktingströmmar, ett exempel är svårigheten att beräkna antal nyanlända utifrån flyktingströmmar.