Marieberg: Staden vill bygga trots buller

Projektledaren Edwin Björkefall vill inte ge upp byggplanerna i Marieberg.
Projektledaren Edwin Björkefall vill inte ge upp byggplanerna i Marieberg.
Otydliga bullerregler har länge pausat bostadsprojektet i Marieberg.
Men nu överväger staden ändå att gå vidare med en av detaljplanerna.
– Klart det är ett risktagande men det är enda sättet att få saken prövad, säger projektledaren Edwin Björkefall.

Redan 2012 tog Stockholms stad fram ett program för utveckling av Marieberg och ett första samråd hölls. Programmet innehöll en betydande utveckling av området med omkring 1 100 nya bostäder.

Men projektet har varit svårt att genomföra. Buller från Bromma flygplats har varit ett återkommande hinder. Men i höstas såg det ut att finnas en ljusning. Då godkändes byggplanerna vid Krillans krog i Kristineberg, ett projekt som delvis brottades med samma problem som Marieberg.

– Att Krillans krog gick igenom fick oss att initiera en ny utredning om Marieberg, säger Edwin Björkefall som är projektledare på Exploateringskontoret,

Idag kan han konstatera att det aldrig blev det genombrott man hade hoppats på.

– Vi har sett att det är mycket som vi inte kan kopiera rakt av. Man tillämpade bland annat en lagstiftning som inte gäller längre, säger Edwin Björkefall.


Läs mer: Nu får Krillans krog byggas

Så här skulle DN-torget kunna se ut i framtiden. Bild: Rosenbergs arkitekter

Vill ändå gå vidare planerna

Ett stort problem är också att det är svårt att få fram det underlag som behövs med rätt bullernivåer över stadsdelen.

– Det hade varit väldigt behjälpligt för hur man kan påverka byggandet och få ner bullret till de nivåer som krävs.

Men staden har inte gett upp hoppet om Marieberg. Nästa steg kan bli att ändå gå fram med en detaljplan för att få den prövad.

– Tillsammans med stadsbyggnadskontoret har vi funderat på att återuppta planarbetet med någon av planerna i syfte att få planen prövad. För enda sättet att få länsstyrelsen att uttrycka sig i frågan är att ta en plan till samråd, förklarar Edwin Björkefall.

Det förs idag diskussioner med de berörda fastighetsägarna om att gå vidare med en av detaljplanerna.

– Det är klart att det är ett risktagande för såväl fastighetsägarna som oss. Men vi ser en vilja från alla involverade att driva det framåt och ta den risken, säger Edwin Björkefall.

Mer gatuliv på Rålambsvägen. Bild: Rosenbergs arkitekter

Mogert optimistisk inför framtiden

Roger Mogert.

Stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert (S) konstaterar att Mariebergsprojetket inte är första gången som Bromma flygplats sätter en begränsning.

– Det är så på flera ställen i Stockholm. Det här visar på att Bromma flygplats på sikt ligger för nära en stad som så snabbt växer.

Han är trots allt optimistisk till att bostadsprojektet i Marieberg en dag blir verklighet.

– Det är mer en tidsfråga. Vi nöter på och till slut kommer vi att komma vidare. Både staden och byggbolagen blir också bättre på att hantera buller.

Vad tänker du om att reglerna är så pass otydliga?

– Det där är dubbelt. Tydlighet kan också göra att det blir fyrkantigt och stelbent och det är ännu värre. Krillans krog var ett exempel på där vi i dialog med länsstyrelsen kunde kryssa oss framåt, säger Roger Mogert.

Fakta

Detta har hänt

Våren 2012 togs ett program för utveckling av Marieberg fram. Samrådet hölls i maj.

I oktober 2012 gav stadsbyggnadsnämnden klartecken till utvecklingen av Marieberg.

Detaljplanearbetet inleddes under våren 2013.

Under samma år, 2013, pausades planerna på grund av osäkerhet om man skulle klara bullret från flyget till och från Bromma.

Hösten 2016 startades en ny utredning om Marieberg som en följd av att projektet vid Krillans krog godkändes.