Medborgarförslaget: ”Spara naturen i Vega”

Husen i Vega byggs i snabb takt.
Arkivfoto: Vega
En Haningebo tycker att mer natur måste bevaras i nya stadsdelen Vega. Naturen räcker inte till för Vegaborna, skriver personen i medborgarförslaget.

”Det är så lite natur sparat i det första nybyggda området att den redan är söndertrampad, den räcker inte till för de som bor där nu!”, skriver Haningebon i det nyligen inlämnade medborgarförslaget.

Haningebon vill att de ännu ej bebyggda områdena av Vega får mer skog och natur kvar.

”Naturnära skogar och marker måste vara större än en liten dunge! Hur kommer det sig till exempel att skogen runt jättegrytorna blev så liten?” skriver Haningebon.