Min lokala hjälte

Mer vildsvin än tidigare skjuts – ändå fortsätter tomter bökas upp

-
Lennart Sandqvists tomt i Schweizerdalen som i ett års tid bökats upp av vildsvin.
-
"Vi är klart oroade och rädda eftersom dom även dagtid besöker våra tomter", skriver Lennart Sandqvist till kommunen.
-
"Jag ber kommunen om hjälp annars tar svinen över både här och där", skriver Lennart Sandqvist.
-
Lennart Sandqvist.
Fler vildsvin än på flera år har skjutits i Haninge i år – ändå fortsätter problemen på Dalarö med uppbökade tomter.
"Jag ber om hjälp annars tar svinen över både här och där", mejlar villaägare Lennart Sandqvist till kommunen.

Problemen med vildsvin och förstörda tomter på Dalarö tycks fortsätta. Stadsbyggnadsnämndsordförande Göran Svensson (S) har på kort tid fått två mejl från boende i Schweizerdalen.

En av dem beskriver ”stora problem” på grund av vildsvinen. Och en annan man, Lennart Sandqvist som bor på Utövägen mellan Schweizerdalen och Dalarö by, berättar att både han själv och grannen får tomten förstörd av vildsvin sedan ett år tillbaka:

”Det är inte det enda problemet utan vi är klart oroade och rädda eftersom dom även dagtid besöker våra tomter (…) jag har gång på gång pratat med (två) viltvårdare, och dom förstår och kämpar så gott det går men har ingen chans att hinna med att lösa problemet i detaljplanerat område. Jag ber kommunen om hjälp annars tar svinen över både här och där”, skriver Lennart Sandqvist som menar att saken verkar eskalerat och att även barn och barnbarn blir rädda.

Men enligt Christer Berggren, viltvårdare i Haninge kommun, har man skjutit rejält med vildsvin i år.
– Vi har skjutit rätt mycket vildsvin på Dalarö jämfört med tidigare år, ett 15-tal totalt. Och folk har börjar skydda sina tomter med elstängsel, säger Christer Berggren.
– Vi skjuter bara mindre grisar, i grupper, för att skrämma bort och visa de större grisarna att ”det var vi som sköt dina kultingar”. Då blir de rädda. Vi har lyckats rätt bra med att skrämma bort de större.

Om att det alltjämt finns Dalaröbor som får tomtarna uppbökade, säger Christer Berggren:
– Bor man på Dalarö så måste man också veta att det är landsbygd, det är inte Södermalm.

Stadsbyggnadsordförande Göran Svensson har svarat de boende på mejlen att kommunens möjligheter att stoppa problemen är begränsade.
”Det är givetvis svårt och tidskrävande eftersom skjutning nära bostäder medför stora risker samtidigt som svinen inte är lättjagade”, skriver han.

Svinen kommer troligen från stammen på Sandemar, enligt Göran Svensson, där viltsvin utfodras för jakt. Kommunens förvaltare har kontakter med Sandemar om vildsvinsstammen.
”Sandemar uppger att de har en avskjutning som gör att stammen inte ökar”, skriver Göran Svensson i svaret till den boende.

Viltvårdare Christer Berggren nämner dock problem som uppstår när personer jagar gris på mindre fastigheter.
– Man skjuter suggor som har kultingar. Dels får man inte göra det, dels blir det problem eftersom det blir onormalt många kultingar i området. Det är kultingarna som ställer till med problem. De går in på tomterna dagtid, säger han.