Mest bostadsrätter vid Magelungens strand

Byggföretaget Folkhem Trä, som bygger sina hus i trä, får markanvisning för 125 bostadsrätter vid Magelungens strand. Illustrationen är dock från ett annat projekt vid Drevviken, som Mitt i skrivit om tidigare.
Byggföretaget Folkhem Trä, som bygger sina hus i trä, får markanvisning för 125 bostadsrätter vid Magelungens strand. Illustrationen är dock från ett annat projekt vid Drevviken, som Mitt i skrivit om tidigare.
Tre av fem lägenheter i det nya området Magelungens strand blir bostadsrätter. Det står klart när de sista markanvisningarna godkänns i nästa vecka.

Än är det flera år kvar till byggstart av det nya området Magelungens strand, som ska rymma minst 800 lägenheter mellan Fagersjö och Farsta IP. Redan nu står det klart att området kommer att få en övervikt av bostadsrätter – knappt 60 procent.

Exploateringsnämnden väntas i nästa vecka godkänna de sista markanvisningarna till tre byggbolag: Erik Wallin AB (150 bostadsrätter), Folkhem Trä AB (125 bostadsrätter) och Primula (125 hyreslägenheter).

Sedan tidigare har Familjebostäder anvisats mark för 200 hyresrätter och Maxera AB för 200 bostadsrätter.

Stockholms stads mål är annars att hälften av alla nyproducerade bostäder ska vara hyresrätter.

– I det här området i stort, Fagersjö och Farsta, finns ett överskott av hyreslägenheter. Därför har vi valt att vikta över med lite fler bostadsrätter vid Magelungens strand, förklarar  Mattias Sjöberg, handläggare på exploateringskontoret.

Byggstart för området Magelungens strand är beräknad till tidigast hösten 2018.