18 miljoner till bostadsbyggande

utsikt från Ullnatippen
Täby för 18 miljoner kronor i bidrag.
Täby kommun får 18 miljoner kronor i bidrag av regeringen för att bygga bostäder. Pengarna är en del i regeringens byggbonus, som ska stimulera byggandet i landet.

Byggbonusen är utformad som så att kommuner kan söka stöd för varje klart startbesked som kommit från byggnadsnämnden. I Täby byggs flera stora områden och bostadsbeståndet väntas öka med 46 procent till år 2030.

– Sverige har haft bostadsbrist under lång tid. Trots att det nu byggs fler bostäder än på länge räcker det inte. Det är därför den här regeringen genomför den största bostadspolitiska satsningen på 20 år för att det ska byggas ännu fler bostäder. Nu börjar vi se resultatet av det arbetet, säger Johan Löfstrand, Socialdemokraternas bostadspolitiske talesperson, i ett pressmeddelande.

Totalt betalas 1,85 miljarder kronor i ut i byggbonus. Det är Boverket som handlägger kommunernas ansökningar.