Miljoner på spel i tvist om 178 lägenheter

Miljoner i uteblivna hyresintäkter för Upplands-Brohus när lägenheter står tomma.
Miljoner i uteblivna hyresintäkter för Upplands-Brohus när lägenheter står tomma.
178 nybyggda lägenheter på Bagar- och Målarvägen i Gamla Bro har stått tomma i månader. Det innebär miljontals kronor i uteblivna intäkter för Upplands-Brohus. Den 14 juni prövas ärendet av en överbesiktningsnämnd.

– Vi har olika uppfattningar om vad som gjorts rätt och inte. Vi har en rättslig tvist med entreprenören, säger Ann Hermansson Alm, vd för det kommunala bostadsbolaget Upplands-Brohus.

Nio nybyggda hus

Tvisten rör nio nybyggda hus längs Bagar- och Målarvägen i Gamla Bro. Entreprenören Serneke bygg AB anlitades för bygget, men Upplands-Bro hus är inte nöjda med resultatet.

– Vi anser att man inte har byggt enligt avtalet. Det handlar enligt oss om brister i såväl husen som i utvändiga markarbeten. Flera av bristerna måste avhjälpas innan någon kan flytta in. Husen ska kunna stå i många, många år, säger Ann Hermansson Alm.

Totalt står 178 hyreslägenheter tomma, trots att alla är uppbokade av intressenter.

– Formellt har vi inte tagit över husen. Att de står tomma innebär inte några kostnader för oss, säger Ann Hermansson Alm.

Går miste om miljoner

Däremot har man gått miste om miljontals kronor i budgeterade intäkter. Hyrorna sträcker sig från 5 722 kronor för en etta till 10 912 kronor för en trea.

Den första inflyttningen var planerad i november och vid det här laget skulle Inflyttning ha ägt rum i åtta av nio hus.

Rättslig prövning väntar

Nu väntar rättslig prövning. Den 14 juni tas fallet upp av en överbesiktningsnämnd, som kan tillkallas ifall en part inte är nöjd med en besiktning.

–Tre dagar ha avsatts. Det blir sannolikt även en okulär besiktning på plats, säger Ann Hermansson Alm.

Entreprenören svarar

Serneke bygg AB menar att husen har godkänts för inflyttning av Upplands-Bro Kommun.

– Husen är färdigställda. Det är bara att flytta in, säger Göran Viklund, arbetschef på Serneke bygg i Stockholm.