Modulbostäder byggs trots att bygglov prövas

Jan Lindqvist och bilden på Johnny Hedström/platsen för modulbostäder.
Johnny Hedström till vänster och Jan Lindqvist till höger.
Jan Lindqvist på Bo Cash.
Jan Lindqvist på Bo Cash.
Johnny Hedström är en av de som är emot och som överklagat modulbostäderna i Jordbro.
Johnny Hedström är en av de som är emot och som överklagat modulbostäderna i Jordbro.
Blockstensvägen.
Blockstensvägen.
Göran Svensson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande i Haninge.
Göran Svensson (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Haninge.
Jan Lindqvist på byggföretaget Bo Cash, som ska bygga de överklagade modulbostäderna vid ån längs Blockstensvägen, försvarar att företaget börjat med flera åtgärder inför inflyttning trots att bygglovet precis börjat prövas. Turerna i Jordbro är talande för Haninges problem att klara bosättningslagen.

Mitt i har tidigare berättat om turerna kring modulbostadsprojektet längs Blockstensvägen i Jordbro, som blir det första av de kommande modulhuskvarteren i Haninge som hamnar intill permanenta bostäder.

I september var bygglovet klart och länsstyrelsen gick på kommunens linje.

Men ytterligare överklaganden visade sig ha inkommit, som kommunen hade missat ankomststämpla och som bygglovsavdelningen trodde kommit in för sent. Dessa överklaganden giltigförklarades senare, och nu prövas bygglovet i mark- och miljödomstolen.

Turerna har gjort att modulbostadsprojketet i Jordbro försenats ytterligare.

Det är ju människor som behöver de här lägenheterna.

Byggbolaget Bo Cash började i början av året att röja granskog, schakta jordmassor och på andra sätt förbereda för inflyttningen, trots att överklaganden då precis nått mark- och miljödomstolen.

– Vi kommer återställa marken om bygglovet upphävs, men det är väldigt sällan som mark- och miljödomstolen gör en annan bedömning än länsstyrelsen, säger Jan Lindqvist, marknadschef på Bo Cash och tillika moderatpolitiker i Danderyd.

– Men skulle mark- och miljödomstolen upphäva bygglovet så sitter Haninge kommun lite trångt till. Det är ju människor som behöver de här lägenheterna.

Haninge kommun är en av Stockholmskommunerna som anvisats flest nyanlända senaste åren, men också en av de som haft svårast att klara bosättningslagen. Jordbro-fallet är talande.

– Vi har ingen laglig grund att neka ett startbesked om sökanden har lämnat in det underlag som krävs, säger Sofia Åsell, bygglovschef på Haninge kommun.

 Vår ambition är att alla ska bli så nöjda och glada som det går.

Mark- och miljödomstolen ska i bygglovsfrågan avgöra vad som väger tyngst. Att det befintliga området försämras, eller att nyanlända och ungdomar blir utan bostad.

– Vi ska erkänna att det är en jättetrevlig äng vi tagit, med en jättefin å intill. Vi vet att många tar hundpromenaderna här. Men vår ambition är att alla ska bli så nöjda och glada som det går, säger Jan Lindqvist.

De planerade modulbostäderna, 54 till antalet över två våningar, ska kläs i en vit plåt. 30 parkeringsplatser ingår i projektet.

Senast i juni väntas mark- och miljödomstolen ha avgjort bygglovsfrågan.

Fakta

Modulbostäder som byggs enligt boendeplanen för nyanlända

Handen: Häggvägen (skogsområdet söder om Örnens väg). Cirka 60 bostäder. Enda området i modulbostadsplanen som hittills är klart och inflyttat

Jordbro, två områden: Blockstensvägen/Lerstensvägen: Cirka 50 bostäder. Väntas enligt nuvarande planering börja byggas i vår, och blir det andra modulbostadsområdet i Haninge. Ängen vid Södra Jordbrovägen/Jordbro gravfälts och Gullringskärrets parkering: Cirka 65 bostäder. Är enligt nuvarande planering senarelagt till 2019.

Tungelsta: Hammarbovägens grusplan. Cirka 50 bostäder. Väntas enligt nuvarande planering börja byggas i vår.

Vendelsömalm, två områden: Vendelsömalmsvägen-Lisebergsvägen: Cirka 30 bostäder. Väntas enligt nuvarande planering börja byggas i vår. Tyrestavägen/Brandbergsleden: Cirka 30 bostäder. Väntas enligt nuvarande planering börja byggas i vår.

Källa: Haninge kommun/stadsbyggnadsnämnden
Fakta

Modulbostäder som strukits från boendeplanen för nyanlända

Brandbergen: Klockarleden-Lodjurets gata. Cirka 30 bostäder. Enligt avtalen visade det sig vara samfällighetsföreningen, inte kommunen, som hade rätt till marken.

Vendelsö: Grusplanen vid Norrbyvägen-Hagtornsvägen. Omkring 12 bostäder. En teknisk anläggning visade sig ligga så nära tomten att riskavståndet inte kunde hållas.

Vendelsömalm: Vendelsömalmsvägen: Cirka 20 bostäder. Vatten- och avlopps-dragningen till tomten bedömdes som för dyr och komplicerad.

Västerhaninge: Björnvägen. Cirka 30 bostäder. VA-dragningen ansågs mycket komplicerad. Dessutom behövde annan fastighetsägares mark tas i anspråk för infart och vatten och avlopp.

Källa: Källa: Haninge kommun/stadsbyggnadsnämnden