Modulbostäder i Vendelsömalm försenas

Modulbostäderna längs Lisebergsvägen försenas.
Modulbostäderna längs Lisebergsvägen försenas.
Även modulbostäderna i Vendelsömalm försenas. Haninge kommun missade att låta en grupp grannar att yttra sig i bygglovsprocessen.

Mitt i har tidigare berättat att modulbostäderna i flyktingplanen i Haninge ligger efter tidsschemat. I Jordbro har eget kommunslarv inneburit en ökad försening.

Nu har stadsbyggnadsnämnden på Haninge kommun gjort en miss som försenar modulbostadsplanen ytterligare, denna gång i Vendelsömalm där totalt 60 modulbostäder ska byggas.

I sitt beslut har mark- och miljödomstolen upphävt stadsbyggnadsnämndens och länsstyrelsens bygglovsbesked för de 30 modulbostäderna vid Vendelsömalmsvägen-Lisebergsvägen.

Anledningen är att en grupp grannar från intilliggande Elsebergsvägen enligt domstolen har klagorätt, något de inte fick av nämnden.

De 30 modulbostäderna skulle enligt planen uppföras denna vår men måste nu tas tillbaka till stadsbyggnadsnämnden, där de uteblivna grannhörandena ska samlas in inför nya beslut.

De planerade modulbostäderna på platsen och Elsebergsvägen skiljs åt bara av Lisebergsvägen, och Elsebergsvägens samfällighetsförening överklagade att de aldrig fick klagorätt.

Christer Forsgren, ordförande i Elsebergsvägens samfällighetsförening, menar att villaägarna är oroliga att modulhuskvarteret ökar risken för översvämningar i området. Han är glad att mark- och miljödomstolen gett dem rätt att yttra sig.

– Vi har varit oroliga att de skulle börja bygga, att det blivit fel och att de skulle få lappa i efterhand. Vi har haft problem med dagvattensystemen och översvämningar, hela övre Vendelsömalm ligger ovanför oss och även om kommunen försökt åtgärda problemen så kommer modulbostäderna öka tillförseln av dagvatten. Men nu får vi i alla fall möjlighet att yttra oss, säger han.