Min lokala hjälte

Modulhus för nyanlända försenas: ”Situationen är pressad”

modulhus
Modulhus i Fagersjö.
Varje månad kommer fler nyanlända till Huddinge och situationen är pressad för kommunen att hitta bostäder. För att avvärja krisen beslöt Huddinge att bygga modulhus i Sörskogen.

Nu kan Mitt i berätta att modulhusen försenas med en hel månad för att en bullerutredning inte skickats in i tid.

Det kommer omkring 50 nyanlända i månaden till Huddinge som är i behov av bostäder och situationen är värre än för bara en månad sen.

– Det är en pressad situation. Vi har ett stadigt inflöde av människor som vi måste hitta bostad till, säger Erika Svärdh, kommunikationschef på social- och äldreomsorgsförvaltningen i Huddinge.

Hon säger att kommunen har haft lösningar som lägenhetshotell, där ibland Hotell Månen i Kungens kurva, men att platserna inte kommer att räcka som läget ser ut den närmsta tiden. En av kommunens lösningar är att bygga modulhus och som Mitt i tidigare skrivit skulle 24 modulbostäder byggas i Sörskogen. I måndags var det tänkt att natur- och byggnadsnämnden skulle klubba igenom bygglovet och byggandet skulle sättas igång. Men något beslut kunde inte fattas eftersom det saknades en bullerutredning.

– Modulbostäder är varken kommunens plan A eller B, så det är självklart olyckligt att vi inte får fram bostäderna i tid, säger Christian Ottosson, kommunalråd och ordförande i natur- och byggnadsnämden.

Det är alltid nämndens som har sista ordet när gäller bygglov och nästa sammanträde är först den 31 november, vilket innebär att bygget av modulbostäderna försenas med minst en månad. På bygglovsavdelningen i kommun berättar man att bullerutredningen är klar och att den skickades i måndags, men att de missade natur- och byggnadsnämnden sammanträde med en hårsmån.

– Det innebär att byggandet av modulhusen kommer börja först i december, vilket är olyckligt. Kommunen arbetar just nu för att finna lösningar på grund av denna försening, säger Carolina Rojas Araya, enhetschef på tillsynsenheten som ansvarar för att handlägga bygglov.

Orsaken till förseningen beror på att byggherren beställt fel bullerutredning. I den felaktiga beställningen ställdes för låga krav på bullret och det visade sig i den senare utredningen att även en bullerskärm behövdes. Men något extrainkallat sammanträde blir inte av.

– Det fanns diskussioner om att kalla in ett extra sammanträde om två veckor, men i och med den nya utredningen behöver man göra en ny grannhöran som tillsammans med postgången kommer ta några veckor, därför siktar vi på sammanträdet den 31 oktober, säger Carolina Rojas Araya.

Fakta

Nyanlända till Huddinge

Huddinge kommun har en skyldighet att ordna bostad till människor med uppehållstillstånd, såväl tillfälliga som permanenta.

Nyanlända med med permanent uppehållstillstånd har samma rättigheter och skyldigheter som alla andra invånare i kommunen. De nyanlända betalar själva hyran för de bostäder som kommunen ordnar åt dem.

Källa: Huddinge kommun