Motståndet kan fälla stora bostadsprojektet

Johan Lundborg, Lena Hauptman och Carina Andersson har fått in 320 namnunderskrifter, nära hälften av alla som bor i Söderby.
Johan Lundborg, Lena Hauptman och Carina Andersson har fått in 320 namnunderskrifter.
Såhär skulle Söderby grönstad se ut enligt de ursprungliga planerna. Tanken var att Söderbys radhuskvarter skulle fortsätta in i skogsområdet.
Såhär skulle Söderby grönstad se ut enligt de ursprungliga planerna.
Tio radhus har lagts in i det nya förslaget. Så mycket naturmaterial som möjligt ska användas.
Tio radhus har lagts in i nya förslaget. Så mycket naturmaterial som möjligt ska användas.
Grästaken ska absorbera en del av dagvattnet och träfasaderna ska likna omgivningen i Söderbyskogen.
Grästaken ska absorbera en del av dagvattnet, träfasaderna likna omgivningen i skogen.
Göran Svensson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande i Haninge.
Göran Svensson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande i Haninge.
Skogsområdet är en grön kil mellan Norra Söderby och Torfastleden i norra Haninge.
Skogsområdet är en grön kil mellan Norra Söderby och Torfastleden.
Ett av Haninges största bostadsprojekt – Söderby grönstad – kan vara på väg att helt skrotas. Hälften av Söderbyborna har vänt sig emot "Grönstan". "Vi vill att skogen helt fredas", säger grannen Lena Hauptman.

Ett plötsligt snöfall har lagt sig över lilla Söderbyskogen mellan Torfastleden och Norra Söderby på onsdagsmorgonen.

Tjock, snötäckt, tall- och barrskog omger stigarna upp mot den lilla höjden.

Det är här, en bit in i skogen som ett av Haninges största bostadskvarter planerats.

Det var för drygt två år sedan som kommunen nappade på seniorhusaktören Grand livings idé om att spränga in ett stort, påkostat seniorboende i skogen.

Exploateringen skulle även borga för ytterligare över 250 bostäder runtomkring. Plötsligt fanns en möjlighet för kommunen att kraftigt öka bostadsbyggandet på en och samma plats.

Reaktioner så fort planerna kom

Marknaden ville bygga, och politiskt kom man överens om en ny detaljplan.

Totalt såg kommunen hur nästan 350 bostäder kunde byggas i skogsområdet, mer än hälften av Haninges årliga bostadsmål.

Jag och min man flyttade hit för åtta år sedan, mycket på grund av skogsområdet. Vi trodde ju aldrig att det kunde försvinna
Lena Hauptman, närmsta granne till projektet

Men ”Söderby grönstad” som det ett tag kallats, riskerar nu helt att skrotas.

Direkt som planerna kom reagerade grannarna starkt.

Ett stort bostadskvarter skulle plötsligt sprängas in i den skog som i 20 år varit strövområdet för många.

Såhär skulle Söderby grönstad se ut enligt de ursprungliga planerna. Tanken var att Söderbys radhuskvarter skulle fortsätta in i skogsområdet.

Såhär skulle Söderby grönstad se ut enligt de ursprungliga planerna. Tanken var att Söderbys radhuskvarter skulle fortsätta in i skogsområdet.

Mitt i träffar Johan Lundborg, Lena Hauptman och Carina Andersson i skogen. De har alla bott i kvarteret i flera år och har skapat nätverket Skogenkvar.nu. 320 namnunderskrifter har man fått in till kommunen mot projektet, det utgör nästan hälften av Söderbys befolkning.

Lena Hauptman är närmsta granne.

– Jag och min man flyttade hit för åtta år sedan, mycket på grund av skogsområdet. Vi trodde ju aldrig att det kunde försvinna, säger Lena Hauptman.

Förslaget bantades ned

Skogsområdet är sedan slutet på 1970-talet utpekat som blivande bostadsområde, men ”Grönstadsprojektets” karaktär var något helt annat än dagens kvarter.

Nu handlade det inte om radhus, utan om fyra- och femvåningshus.

Under 2016 har tjänstemän och exploatören bantat ned förslaget till totalt 250 bostäder. Sex punkthus med 80 lägenheter togs bort, 10 radhus tillkom.
Men Söderbyborna vill freda skogen helt.

– Man måste kunna ompröva det gamla beslutet om förtätningsområde. Söderbyskogen har växt fram till ett viktigt rekreationsområde. Det är ett annat läge i dag. Det är möjligt att det finns folk i Söderby som vill att projektet ska bli av, men ingen vi pratat med har sagt det, säger Johan Lundborg.

 

Göran Svensson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande i Haninge.

Göran Svensson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande i Haninge.

Det måste bli enklare att ta sig ut på Torfastleden och Söderbyleden. Detta måste våra trafiktjänstemän titta på.
Göran Svensson (S)

Även oppositionen har vänt sig mot projektet. Inte heller det nya nedbantade förslaget är okej, menar de.

– Vi vill enbart tillåta seniorbostadshuset och radhus. Befintliga planen tillåter 60-70 radhus, och något i den storleksordningen är acceptabelt, säger Sven Gustafsson (M), andre vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Tio radhus har lagts in i det nya förslaget. Så mycket naturmaterial som möjligt ska användas.

Tio radhus har lagts in i det nya förslaget. Så mycket naturmaterial som möjligt ska användas.

 Han säger att man reagerade direkt när bostadsplanerna redovisades i somras.

Ska du få in 250 bostäder inom ett område som är utpekat som gles stadsbygd och bevara all form av rekreationsområde, så måste du bygga ny utfart till Torfastleden.
Sven Gustafsson (M), andre vice ordförande i Stadsbyggnadsnämnden

Trafikfrågan ett problem

– Då förstod vi att de ville ”tokexploatera”. Det planeras ju ingen ny utfart för det nya området, utan alla som flyttar in måste köra igenom de befintliga kvarteren. Ska du få in 250 bostäder inom ett område som är utpekat som gles stadsbygd och bevara all form av rekreationsområde, så måste du bygga ny utfart till Torfastleden. Och vad jag förstår är det inte möjligt, säger Sven Gustafsson.

Göran Svensson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande, medger att trafikfrågan måste ses över.

Grästaken ska absorbera en del av dagvattnet och träfasaderna ska likna omgivningen i Söderbyskogen.

Grästaken ska absorbera en del av dagvattnet och träfasaderna ska likna omgivningen i Söderbyskogen.

– Det måste bli enklare att ta sig ut på Torfastleden och Söderbyleden. Detta måste våra trafiktjänstemän titta på. De boende upplever redan i dag trafiksituationen som väldigt besvärlig, säger han.

Han medger att projektet är komplicerat.
– Seniorboendet är en mycket stor byggnad och byggnationen kräver rätt stora sprängningsarbeten, och det är ett problem, säger han.

Skogsområdet är en grön kil mellan Norra Söderby och Torfastleden.

Skogsområdet är en grön kil mellan Norra Söderby och Torfastleden.

Nästan hälften av Söderbys befolkning har skrivit på namnunderskrifter mot projektet, vad säger du om det?

– Jag tycker det viktigaste är vilka invändningar som finns, inte hur många det finns.

Du är inte rädd att hela projektet strandar?

– Nej, nej, det är jag inte. Remisstiden avslutas 3 april, och sedan får vi ta ställning till hur vi går vidare.

Lena Hauptman, Johan Lundborg och Carina Andersson har bott i kvarteret i flera år och skapat nätvekret Skogenkvar.nu. 320 namnunderskrifter har man fått in mot projektet.

Lena Hauptman, Johan Lundborg och Carina Andersson har bott i kvarteret i flera år och skapat nätverket Skogenkvar.nu. 320 namnunderskrifter har man fått in mot projektet.


Oenighet kring byggandet

Haninges nya översiktsplan klubbades för bara några månader sedan – men har redan lett till bråk mellan de politiska blocken. Det visar ”Grönstadsprojektet”.

I november antog fullmäktige Haninges nya översiktsplan. Den ska göra det tydligt var och hur det får byggas i Haninge de kommande 15 åren.

Men redan nu tolkar blocken planen olika, det visar ”Söderby grönstad”-projektet.

”Loftgångshus inte tillåtet”

Sven Gustafsson (M), som var ordförande i översiktsplaneberedningen, menar att det är glasklart att man inte får bygga annat än radhus och villor i skogsområdet i Söderby.

– Det är utpekat som gles stadsbygd och ska innehålla villabebyggelse, då kan man inte bygga ett tättbebyggt flerbostadsområde här. 50-70 radhus är tillåtet, men inte loftgångshus. Benämningen gles stadsbygd står naturligtvis i förhållande till den befintliga miljön. Söderby domineras av villa- och radhusbebyggelse, och så bör det också förbli, säger Sven Gustafsson.

Men Göran Svensson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande, menar att det är för kategoriskt resonerat.

Definition saknas i detaljplanen

– Det finns ingen definition i översiktsplanen över vad ”gles stadsbygd” är. Större delen av Brandbergen är till exempel utpekat som gles stadsbygd. Detta är en tolkningsfråga, säger han.

Göran Svensson tycker det är bra att översiktsplanen kan tolkas öppet, säger han.

– Slutligen handlar det om vilken byggnation som ger kvaliteter till en specifik plats. Vilka områden kan tillåta lite hårdare exploatering, vilka områden ska ha lägre hus? Det där beror på omgivande byggnationer, men också på naturen, säger han.