Så mycket har bostadspriserna sjunkit i Täby

Prisraset på bostadsrätterna har bromsat in något.
Prisraset på bostadsrätterna har bromsat in något.
Under 2018 har bostadsrätterna i Täby ökat något i pris, men ser man över ett helt år har de sjunkit med nästan tio procent.
– Ju längre ut från staden man kommer ju tråkigare är bilden, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk mäklarstatistik.

Under årets tre första månader har priserna på bostadsrätter i Stockholms län slutat sjunka. Det visar siffror som Mäklarstatistik tagit fram.

I Täby har priserna på bostadsrätter ökat en dryg procent de senaste tre månaderna, men ser man över det senaste året har priserna gått ner med drygt 9,5 procent. För Täbyvillorna ser det likartat ut.

– Det är en blandad bild som syns i Stockholms 25 kommuner. Men ju längre ut från staden man kommer ju tråkigare är bilden, ju sämre har utvecklingen varit, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk mäklarstatistik.


Prisförändring för bostadsrätter i Täby

Diagrammet visar förändringen de senaste tre månaderna och tolv månaderna i Täby kommun och Stockholms län.

Källa: Mäklarstatistik


– Om vi tittar tillbaka på de kraftiga prisuppgångarna stannade det upp i de dyraste områden, mest centralt i Stockholm. Men när ökningen minskade där fortsatte de i ytterområdena. När priserna blev för höga centralt letade många boenden i ytterområdena. Det är där det har gått upp mest men också där det har gått ner mest. Det är en mindre robust marknad.

Mycket nybyggen

En annan orsak till att bostadsrättspriserna fortsätter sjunka längre ut från stan kan vara att det byggs mycket nytt.

Men vad gäller bostadsrätter i länet som helhet har priser stabiliserats de senaste tre månaderna.

– Nu ser det ut som att vi har hamnat på en platå, efter ett antal nedgångar. Sen får vi se vad som sker resten av året, om det är ett temporärt läge.

Vad skulle det innebära om platån höll i sig?

– Det vore sunt för marknaden om den stabiliserades lite efter den oro som varit och den avvaktan vi faktiskt har sett på marknaden. Efter så pass många år av kraftiga uppgångar är det snarare sunt för marknaden med lite stiltje. Men tittar vi två år tillbaka i tiden är regeln fortfarande att priserna har gått upp. Om vi faktiskt har nått en platå finns en förhoppning om att det här kanske är rimliga nivåer just nu.


Prisförändring för villor i Täby

Källa: Mäklarstatistik