Så mycket höjer Huge hyrorna

Hyreshöjningarna i Huge för 2017 och 2018 är klara.
Huges hyror för både 2017 och 2018 är nu färdigförhandlade.
Huges hyror för både 2017 och 2018 är nu färdigförhandlade.
Hyresgästföreningen lyckades mer än halvera Huges hyreskrav, och höjningen ligger nu i nivå med snittet i resten av länet.

Hyresgästföreningen och den kommunala fastighetsbolaget Huge är klara med förhandlingen av 2017 och 2018 års hyror.

Huge yrkade till en början på ett ettårsavtal med en höjning på 1,75 procent, men i stället blev det ett tvåårskontrakt där hyrorna i år höjs med 0,69 procent, och lika mycket nästa år. Det motsvarar cirka 45 kronor i månaden för en trerummare på 77 kvadratmeter.

Det ligger också i nivå med resten av länets allmännyttiga bolag där höjning i snitt är just strax under 0,7 procent.

Vi är nöjda med överenskommelsen och bedömer att Huge klarar sig med den här höjningen även om det är mycket underhåll som väntar, säger Jan Hedberg, förhandlingsstrateg, Hyresgästföreningen region Stockholm.


Läs mer: Huge delas upp i två bolag


Läggs på aprilhyran

Trots att höjningen blev betydligt lägre än vad Huge yrkat på inledningsvis, så är också Greger Nilsson, tillförordnad vd för bolaget, nöjd.

– Med ett tvåårsavtal får vi en större långsiktighet i vår planering, samtidigt som det är en trygghet för våra hyresgäster att veta vad höjningen blir nästa år, säger han.

Höjningen kommer att tas ut retroaktivt med april månads hyra.


Läs även: Klart med modulbostäder till nyanlända