Så mycket tjänar bostadsbolagen på din hyra

bostadsbolag-collage
Samtliga av Stockholms tio största bostadsbolag gör vinst på sina hyresgäster.
Samtliga av Stockholms tio största kommunala bostadsbolag gör vinster på hyresgästerna. I snitt knappt 13 000 kronor per lägenhet och år.
Det visar Hem & Hyras senaste undersökning.

Över 1000 kronor i månaden. Så mycket av hyran är vinst hos Stockholms tio största kommunala bostadsbolag. Siffror som kommer fram i medlemstidningen Hem & Hyras undersökning av bolagens årsredovisningar från 2016.

Störst vinst gör Familjebostäder i Stockholm – i snitt 20 708 kronor per lägenhet och år. Störst vinstökning har Huge i Huddinge gjort, som lite drygt har fördubblat sin vinst.

Jämfört med den förra undersökningen 2014 har den ena hälften av bolagen ökat sin vinst, medan den andra har minskat något. Men allt som allt är snittökningen av vinsterna 21,5 procent.

Alla verkar nöjda

Ändå är det svårt att hitta kritiska röster, skriver tidningen.

Bland annat lyfts behovet av nya allmännyttiga lägenheter och renoveringar fram som argument för de stora vinsterna.

Ett annat argument är att det inte ska vara någon större skillnad på hur ett kommunalt och ett privat fastighetsbolag drivs, efter den nya lagen om kommunala bostadsbolag från 2011.

Samtidigt har hyreshöjningarna de senaste två åren legat under en procent.

Enligt Hyra & Hem är förklaringen till de ökade vinsterna låga räntor, inga outhyrda lägenheter och högre intäkter från hyror än utgifter för att äga och förvalta husen.

Lista över de tio största kommunala bostadsbolagen i Stockholm och deras vinster per typlägenhet (75 kvm) och år:

(Siffror från 2014 i parentes).

 1. Familjebostäder i Stockholm – 20 708 kr (16 392 kr) Ökat: 26 procent.
 2. Väsbyhem – 16 029 kr (9 383 kr) Ökat: 70 procent.
 3. Stockholmshem – 15 386 kr (12 199 kr) Ökat: 26 procent.
 4. Signalisten Solna – 13 327 kr (22 128 kr) Minskat: 40 procent.
 5. Sollentunahem* – 12 905 kr (15 996 kr) Minskat: 19 procent.
 6. Huge Huddinge* – 12 746 kr (6 071 kr) Ökat: 109 procent.
 7. Järfällahus – 12 499 kr (14 075 kr) Minskat: 11 procent.
 8. Förvaltaren Sundbyberg* – 11 736 kr (15 429 kr) Minskat: 23 procent.
 9. Botkyrkabyggen – 8 313 kr (4 446 kr) Ökat: 86 procent.
 10. Svenska bostäder Sthlm* – 5 217 kr (5 753 kr) Minskat: 9 procent. 
Fakta

Så gjordes undersökningen

 • Hem & Hyra låter vartannat år ekonomikonsulten Stella Borealis granska årsredovisningarna för de 50 största av landets närmare 300 kommunala bostadsbolag. Siffrorna visar vinsten från den operativa verksamheten före skatt rensad från extraordinära och jämförelsestörande poster, exempelvis reavinster från försäljningar av hus.
 • Det går inte att isolera vinster från bostadsrörelsen med hjälp av årsredovisningarna. Resultatet syftar därför på hela rörelsen, inklusive lokaler. Vinsten per kvadratmeter har multiplicerats med 75, det vill säga ytan för en normalstor trea.

 •  Osäkerheten gällande vinst per lägenhet ökar i takt med andelen lokaler i bolaget. 4 av 10 bolag har en lokalandel som är 15 procent eller större. Dessa är markerade med en röd asterisk i listan.
Källa: Hem & Hyra.