Nytt nätverk vill banta förslaget för Ör centrum

ör centrum
Ör centrum som Folkhem tänkt sig centrumet VS hur Nätverket Ör vill se ett framtida Ör torg.
Det träkvarter med tiovåningshus som planeras på torget i Ör centrum behöver bantas och öppnas upp för att passa omgivningen menar flera Örbor som organiserat sig i Nätverket Ör.

Ör centrum såldes 2017 till Folkhem vilka skissat upp ett nytt centrumkvarter, helt byggt i trä, på torget.

Här vill man få in 130 nya bostäder, ett nytt äldreboende med cirka 50 platser och ett mellanboende – totalt 210 bostäder. Arkitema Architects som ritat förslaget och det nya kvarteret föreslår att det döps till Örban.

Att centrumhuset i Ör, vilket byggdes på 1960-talet, skulle behöva en uppfräschning håller Nätverket Ör med om.

Vi tycker att hela bygget behöver bantas och öppnas upp.

Anders Dahlgren

De menar dock att de tio våningar höga husen skulle stänga igen torget för mycket och dessutom skugga intilliggande hus och leda till ökad trafik.

– Vi är inte emot att det byggs – tvärtom vore det utmärkt att få in till exempel ett äldreboende här. Problemet är detta mastrodontprojekt som vi ser det. Vi tycker att hela bygget behöver bantas och öppnas upp för att passa in i omgivningen – det lagda förslaget utmärker sig otroligt mycket från omgivningen, säger Anders Dahlgren i Nätverket Ör.

RÄTT BILD ÖR CENTRUM. Bygget har bantats lite utifrån de tidigare bilderna. denna stämmer i juni 2019. Folkhem bygger stort kvarter i trä i Ör centrum Sundbyberg.

Folkhems förslag till hur ett framtida Ör centrum kan se ut. Illustration: Folkhem/Arkitema Architects.

Nätverket Ör:s skiss på Ör centrum

Nätverket Örs förslag på ett framtida Ör centrum. Skiss: Nätverket Ör.

Samråd i höst

Nätverket Ör är även kritiska till att politikerna utlyste en arkitekttävling och bestämde sig för ett vinnande förslag utan att ha en medborgardialog, och att Örborna får tycka till nu först i efterhand.

– Det är ett märkligt agerande, säger Anders Dahlgren.

Det behövs mer liv och rörelse på torget

Anders Dahlgren

Nätverkets planer och synpunkter kommer de att framföra under samrådet kring Ör centrum som troligen hålls i höst.

– Ursprungligen fanns här en liten affär och en post, då fungerade torget som just ett torg. I dag finns här bara en liten livsmedelsbutik och en pub. Det hade varit bra att få in en restaurang värd namnet och kanske en liten affär om det är möjligt. Det behövs mer liv och rörelse på torget, säger Anders Dahlgren.