Nu har byggandet av bostäder tagit fart

Efter två år av nedgång har nybygget av bostäder vänt uppåt under 2013.
Efter två år av nedgång har nybygget av bostäder vänt uppåt under 2013.
Byggandet av bostäder har satt fart i Stockholm län efter de senaste två årens nedgång. Uppgången ser ut att fortsätta nästa år. Men det är långt kvar innan det är tillräckligt.

Stockholms län förväntas växa med över 36 000 personer under 2013. Startskottet kommer att ha smällt för cirka 11 000 nya bostäder innan året är slut, enligt Boverkets prognos.

– Det har varit en ganska skakig resa med den djupa recessionen 2008–2009 och konjunktursvackan sedan 2011. Men nu ser vi en vändning uppåt, säger Hans-Åke Palmgren, bostadsanalytiker vid Boverket.

Byggstarterna minskade i länet under senare delen av 2011 och har sedan dess legat på en låg nivå. Men under årets första halvår vände det uppåt både i länet och Stockholm stad – framför allt för bostadsrätterna.

Ökningen ser ut att hamna på 40 procent i år, enligt prognosen som tar med de bostäder som påbörjats genom ny- eller ombyggnad. Nästa år förväntas uppgången bli ytterligare 10 procent.

– Den stora ökningen av bygglov framför allt i staden men även i övriga Storstockholm tyder på det. Men konjunkturutvecklingen är fortfarande osäker och det finns en osäkerhet om plan- och bygglovsprocesserna. Om uppgången inträffar får vi se ett ökat byggande framför allt av småhus och bostadsrätter.

För hyresrätterna ser det mer osäkert ut.

– Vi har ett väldigt lågt byggande av hyresrätter. I staden är det nästan bara allmännyttan som bygger dem och där ser vi inte någon uppgång nästa år. Däremot ser vi många kommande projekt i länet.

sveriges byggindustrier har också noterat att byggandet tagit fart.

– Det verkar som att osäkerheten bland hushållen har minskat när de såg att eurosamarbetet inte sprack. Fler vågar boka sig på en lägenhet nu, säger Johan Deremar, nationalekonom vid bransch- och arbetsgivarorganisationen.

Årets uppgång handlar om en återhämtning av bostadsbyggandet som nu ligger ungefär på den genomsnittliga nivån sedan millenniumskiftet, enligt honom.

– Efter 90-talskrisen har bostadsbyggandet aldrig riktigt återhämtat sig. Vi skulle behöva upp till minst det dubbla antalet påbörjade bostäder per tusen invånare.

Fakta

Så ska byggtakten öka

Länsstyrelsen i Stockholm föreslår:

Bättre samplanering med infrastruktursatsningar.

Gemensam ambition att halvera tiden från idé till färdig bostad.

Uppdaterade bullerregler.

Sveriges Byggindustrier föreslår:

Förenkla plan- och bygglagen.

Successiv utfasning av hyresregleringen.

Samplanering av infrastruktursatsningar och bostadsbyggande.