Nya översiktsplanen: ”Förtäta kring tv-huset”

Arkivbild
Arkivbild
I Östermalms stadsdelsområde är det såklart Norra Djurgårdsstaden som ska stå för störst bostadstillskott. Men det finns även andra delar av stadsdelen som bör utvecklas enligt förslaget till ny översiktsplan – bland annat kring tv-huset.

I dag blev stadens nya förslag till översiktplan offentligt. En översiktsplan är det dokument som all stadsplanering i en stad utgår från. I samband med den nya planen för har staden också presenterat en rad visioner för de olika stadsdelarna.

På Östermalm pekas en rad områden ut i den nya översiktsplanen. Det största är naturligtvis Norra Djurgårdsstaden med totalt 12000 nya bostäder. Just nu har 2000 av dem färdigställts och 4500 nya Östermalmsbor har flyttat in.

Men det finns andra delar som kan utvecklas. Ur ett längre perspektiv ser staden exempelvis att ”de sydöstra delarna av Östermalm” i framtiden kan omvandlas till ”en kontinuerlig fortsättning på stenstaden”. Konkret handlar det om i förtätning i området kring radio- och tv-huset.

– Jämför man med andra institutionsområden som exempelvis Sabbatsbergs sjukhus där man byggt bostäder, så är det inte omöjligt att tänka sig förtätning här i framtiden, säger Martin Schröder som är planchef för Östermalm på stadsbyggnadskontoret.

På centrala Östermalm finns just nu pågående detaljplanearbete för nära 900 nya bostäder. 700 av dem kan hamna vid västra Valhallavägen, men de planerna har pausats eftersom länsstyrelsen menar att luften just nu är för dålig på gatan. De planerna finns inte med i översiktsplanen.

– Men projektet finns kvar. Det är mer på paus än nedlagt och finns därför inte med i planen, säger Martin Schröder.

På Gärdet planerar staden för nära 600 nya bostäder. Som Mitt i tidigare berättat ska också Sportfältet utvecklas på olika sätt, men hur detta kommer att bli bestäms senare under året.

Det finns också planer för södra Djurgården, enligt översiktsplanen. Staden skriver att man måste värna om natur- och kulturvärden, men att ny bebyggelse där kan stärka Djurgårdens attraktioner. Men den nya bebyggelsen är inte bostäder, enligt Martin Schröder.

– Vi har precis genomfört ett projekt med den nya scenen ihop med Cirkus. När man tänker bebyggelse tänker man ofta bostäder men här handlar det mer om evenemang, upplevelser och turism. Vi har bland annat startat ett planarbete för utbyggnaden av Gröna Lund.

I övrigt tycker staden att man i Östermalms offentliga rum ska göra mer plats för fotgängare och cyklister. Ihop med detta hänger också att staden ska vara helt fri från fossila bränslen till år 2040.

Fakta

Vad händer nu?

10 nov-10 jan: Planen går ut på samråd. Stadsbyggnadskontoret åker runt med planen till alla stadsdelar för att ta in synpunkter från allmänheten. Då har allmänheten möjlighet att träffa översiktsplanerare och andra ansvariga för att diskutera planen.

Planerna visas bland annat i Vasaparken den 20 november, på Norrmalmstorg den 27-28 november, i Västermalmsgallerian den 21-22 november och i Fältöversten den 25-26 november.

2017: En ny plan presenteras där man tagit hänsyn till synpunkterna.

tidigt 2018: Översiktsplanen spikas av fullmäktige. Här presenteras förslaget till ny översiktsplan för allmänheten:

Källa: Stockholms stad