Nya regler för buller ska ge fler bostäder

Bostad Regeringen har beslutat om nya bullerregler som träder i kraft den 1 juni. Tanken är att underlätta bostadsbyggandet.

Den nya förordningen innehåller riktvärden för omgivningsbuller vid byggande.

Den innebär bland annat att en högre ljudnivå tillåts vid små lägenheter.

– Vi har nu fått en ny, väl avvägd, bullerförordning på plats som möjliggör byggandet av fler små lägenheter för unga och studenter och som samtidigt ger ett bra skydd för miljön och människors hälsa, säger bostadsminister Mehmet Kaplan (MP), i ett pressmeddelande.