Nyanlända hotas av vräkning

Mahmoud Mamo och hans två barn.
Mahmoud Mamo och hans två barn.
Många nyanlända riskerar att förlora sin bostad när korttidskontrakten med kommunen går ut.
Några som drabbas är familjen Mamo på Lidingö.
– Det känns som att allt är stängt för oss, säger Mahmoud Mamo.

Den 1 mars blev Sveriges kommuner enligt lag tvungna att ordna bostäder åt nyanlända de anvisats. De flesta har tillåtits bo kvar under etableringstiden – två år.

Men därefter sägs man upp och jämställs med alla andra på bostadsmarknaden

Det innebär att de första korttidskontrakten nu löper ut – två år senare.

Många kan snart stå utan bostad

Några som drabbas är familjen Mamo på Lidingö. De har nyligen blivit uppsagda från sitt hem.

– Vi söker bostad men det är mycket svårt säger Mahmoud Mamo.

Just nu står en mängd nyanlända i samma situation.

 

–  Jag tror att frågan kommer att intensifieras framöver. Det än knepig situation för både individer och kommuner, säger Per Arne Andersson, direktör för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Organisationen följer utvecklingen och ska samla in erfarenheter från kommunerna för att kunna uppvakta regeringen med förslag för att underlätta kommunernas arbete med frågan. Förutsättningarna är olika.

Finns jobb, men inga lägenheter

– I Stockholmsområdet generellt finns arbetsmarknaden men inte bostäderna. I andra kommuner är det tvärt om, säger Per Arne Andersson.

Per-Arne Andersson, direktör för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad. Fotograf: Thomas Carlgren

Familjen Mamo vill stanna på Lidingö men söker även bostad utanför länet.

–  Om vi måste flytta är det viktigt att vi kommer till en större stad och inte en liten by där det inte finns jobb, säger Mahmoud Mamo.

Det känns som allt är stängt för oss

Mahmoud Mamo

Bostadsmarknaden i Stockholm är tuff för alla. Den moderata majoriteten i Lidingö stad resonerar att det är rättvist att jämställa nyanlända med alla andra efter två år.

Risk att socialen får ta över

Kritiker menar att det kan bli dyrare att säga upp nyanlända då risken är att de hamnar hos socialtjänsten om de inte lyckas hitta bostad. På mindre orter är risken omvänt att de som inte hittar arbete hamnas hos försörjningsstöd.

– Det blir en stor kostnad för kommunerna, säger Per Arne Andersson.

För familjen Mamo känns det mest tungt att återigen rycka upp familjen och börja om från början.

–  Det vi byggt upp här i två år är förgäves nu. Vi är väldigt trötta men har ända svårt att sova. Det känns som allt är stängt för oss, säger Mahmoud Mamo.

Fakta

SKL:s förslag för att underlätta kommunernas mottagande

Så skulle regeringen kunna stötta kommunerna i mottagande av nyanlända:

  • Låt kommunerna själva först säga hur många nyanlända de vill och kan ta emot. Anvisa sedan personer enligt fördelningsnyckel.
  • Se till att det finns ekonomiska medel att ta han om nyanlända.
  • Gör om regelverket för bostadsbidrag.