Nytt äldreboende i centrum

Plan för Forellen 2. T v öppen förskola och bostäder. T h äldreboende och förskola.
Plan för Forellen 2. T v öppen förskola och bostäder. T h äldreboende och förskola.
Två nya hus runt Bollmora vårdcentral med äldreboende, öppen förskola och bostäder i. Det planerar nu Tyresö kommun.

– Kommunen växer och våra äldre blir fler. Så det här behövs helt enkelt, säger Fredrik Saweståhl (M), kommunstyrelsens ordförande i Tyresö.

Just nu ligger ett samarbetsavtal mellan kommunen och fastighetsägaren Hemsö redo för underskrift. Än så länge finns inga skisser på själva byggnaderna varav ett kommer att ligga där parkeringen framför Bollmora vårdcentral ligger idag.

– Tanken är att vårdcentralen ska kunna få expandera i sitt hus och att vi flyttar över vår verksamhet till de nya husen, säger Fredrik Saweståhl.

72 platser för äldre

Han nämner bland annat Socialförvaltningen som ett exempel på verksamhet som behöver nya och fräscha lokaler. Äldreboendet med sina 72 platser är tänkt i ett av de två blivande husen och en förskola skulle kunna vara i gatuplanet på det andra. Kommunens tidigare planer på ett nytt gymnasium och kulturhus på platsen slopas.

– Men än så länge är detaljerna långt ifrån klara. Först måste vi komma överens med fastighetsägaren Hemsö, säger Bo Renman, kommundirektör i Tyresö.