Ojämlikt i styrelserna

Bostad Fler män än kvinnor sitter fortfarande i bostadsrättsföreningars styrelser i landet. 61 procent är män, enligt Sveriges bostadsrättscentrum (SBC) som har tittat närmare på cirka 2 500 föreningar.

Situationen har inte förändrats sedan förra årets undersökning.

Genomsnittsåldern är 48 år. De två yngsta ledamöterna, 19 år gamla, bor i Stockholm.