Plania-området – ny gymnastikhall kan flyttas

I Planiaområdet planeras för cirka 600 bostäder, 5 000 kvadratmeter lokaler och förskola.
I Planiaområdet planeras för cirka 600 bostäder, 5 000 kvadratmeter lokaler och förskola.
En relativt nybyggd gymnastikhall kan flyttas. En förskolepaviljong kan rivas.
Drygt 30 byggprojekt är på gång i Nacka kommun, vilket Lokaltidningen Mitt i Nacka skriver om i papperstidningen denna vecka.
Ett område som kommer att genomgå förändringar är Plania-området.

En genomgång av de byggplaner som presenteras på Nacka kommuns hemsida visar att drygt 30 olika bostadsprojekt var på gång i slutet av januari.

Totalt utlovas närmare 20 000 bostäder i de olika bostadsprojekten.

I Sickla är planen att bygga 4 000 nya bostäder.

Ett område där det finns omfattande byggplaner är Plania-området.

Området vid Gillevägen/Planiavägen omfattas i dag bland annat av Sickla skola, en tillfällig förskolepaviljong, en gymnastikhall, en handels- och kontorsbyggnad samt en bollplan.

Här planeras för cirka 600 nya bostäder, 5 000 kvadratmeter lokaler och 16 avdelningar för förskola.

Fotbollsplan kan flyttas

Förslaget är att flytta den befintliga fotbollsplanen till ett nytt läge ovanpå en ny gymnastikhall.

Den nuvarande gymnastikhallen kan komma att flyttas till en annan plats.

– Ja, det har skissats på det, men det finns inget politiskt beslut taget ännu, säger Jenny Nagenius, planarkitekt i Nacka kommun.

– Tanken är att gymnastikhallen ska monteras ned och byggas upp på någon annan plats.

Gymnastikhallen byggdes 2010 och är för liten för det framtida behovet.

Förutom gymnastikhallen behöver troligen även en förskolepaviljong rivas och ersättas.

Politisk enighet

Khashayar Farmanbar (S), oppositionsråd i Nacka, säger att det är synd att den befintliga gymnastikhallen ska behöva flyttas, eller i värsta fall rivas:

– Det är synd att det blir så här. Det viktigaste är att slå vakt om att det som byggs blir bra.

Khashayar Farmanbar säger att Nacka liksom många andra kommuner bebyggdes när det bodde färre människor i kommunen och att det i dag är viktigast att se till att det finns bostäder för de som flyttar till Nacka.

Cathrin Bergenstråhle (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, säger i en kommentar till planerna för Planiaområdet att planen är på väg ut på samråd och att politikerna ännu inte tagit ställning.

– Jag tror att slutresultatet blir bra. Marken kommer att kunna utnyttjas effektivare, både för skolans och förskolans verksamheter och för bostäder, säger Cathrin Bergenstråhle.

Främst verksamheter berörs

Petra Carlenarson är  projektledare i Nacka kommun:

– På vissa ställen behöver man titta över om man behöver riva och bygga nytt. Det finns ganska många exempel i centrala Nacka, säger Petra Carlenarson.

Det handlar främst om verksamheter som kan komma att behöva flytta, enligt Carlenarson.

– Det är först när det blir detaljplaner som det blir konkret. Sedan måste det utredas på varje specifik plats, säger Petra Carlenarson.

När det gäller Plania-området väntas ett samråd i vår. Ett beslut om en detaljplan för området kan komma före sommaren.

Läs mer om Nacka: Toppolitiker i Nacka avstår från USA-resor

Läs mer om Nacka: Här får ersättningsbussarna ny förklädnad